Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 18.8.2015
16:30 - 19:45
To 20.8.2015
16:30 - 19:45
La 22.8.2015
10:00 - 13:15
Ma 24.8.2015
16:30 - 19:45
Ke 26.8.2015
16:30 - 19:45
Pe 28.8.2015
16:30 - 19:45
Pe 4.9.2015
16:30 - 19:45
La 5.9.2015
10:00 - 13:15

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta).

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään keskeisiä lapsen kehitykseen liittyviä kysymyksiä perehtymällä keskeisiin kehitysteorioihin (mm. kypsymisteoria, psykoanalyyttinen teoria, kognitiivinen kehitysteoria, oppimisteoriat) ja 0-7 vuotiaan lapsen kehitykseen (motorinen kehitys, kognitiivinen kehitys ja sosioemotionaalinen kehitys).

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 18.8.2015.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle-oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojaksolla käsitellään:

  • kognitiivista, sosiaalista ja emotionaalista kehitystä
  • keskushermoston kehitystä
  • synnynnäisen temperamentin vaikutusta
  • hoivan ja huolenpidon merkitystä
  • itsesäätelyn oppimista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Ahonen, T., Lyytinen, H. & Nurmi J-E. 2010. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOYpro.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa 3.6.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Kirjatenttinä suoritettavaan jaksoon ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää, ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan kirjallisuus sekä valitaan tenttipäivä.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatus) (25 op) opintokokonaisuutta.