Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 13.9.2016
16:30 - 19:30
To 15.9.2016
16:30 - 19:30
To 22.9.2016
16:30 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa.Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

 • Opiskelija ymmärtää opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdat.
 • Opiskelija hahmottaa opetus–opiskelu–oppimisprosessin keskeiset elementit ja niiden väliset suhteet.
 • Opiskelija ymmärtää opettajan ammatillisuuden peruselementit ja työyhteisötaidot ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen.
 • Opiskelijalla on valmiuksia tulkita opetussuunnitelmaa.
 • Opiskelija saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja opiskelua.
 • Opiskelija osaa analysoida ja käsitteellistää todellisen opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta.
 • Opiskelija reflektoi omaa opettajuuttaan.

Kaikilla:

 • Perehdytään opetuksen peruskäsitteisiin, opetuksen teorian ja käytännön suhteisiin sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.

Luokanopettajaopintojen opiskelijat:

 • Harjaannutaan kenttätyöskentelyssä luennoilla ja ryhmissä käsiteltyjen ilmiöiden tunnistamiseen ja analysointiin mm. tekemällä kenttämuistiinpanoja.
 • Käsitellään kerättyjä havaintoja edelleen ryhmäopetuksessa teorian ja käytännön yhdistämisen näkökulmasta.

Luennot 8 t ja verkkotentti

Varhaiskasvatuksen opiskelijat osallistuvat vain tällä opintojaksolla luennoille, eivät ryhmätyöharjoituksiin. Ryhmätyöharjoitukset sisältyvät Didaktiikka (varhaiskasvatuksen osuus) 3 op jaksoon.

 • Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. tietoa, taitoa ja työkaluja. Edita
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma, PS-kustannus.
 • Lisäksi artikkeleita erikseen sovittavalla tavalla.

Kirja- ja luentokuulustelu arvioidaan asteikolla 0–5. Ryhmien hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja annettujen kirjallisten tehtävien suorittamista.

HUOM! verkkotenti 14.12. on peruttu. Tilalla verkkotentti to 15.12. klo 17-19.

Verkkotentti: ke 26.10.2016 klo 17-19, ke 23.11. klo 17-19, to 15.12.2016 klo 17-19.

HUOM! Verkkotentit tentitään oman koneen ääressä. Verkkotenttiin 23.11. ilmoittautuneille lähetetään ma 21.11. sähköpostitse ohjeita liittyen verkkotenttiin. Muistathan ilmoittautua verkkotenttiin viimeistään 13.11.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita


Opintojakso sisältyy kasvatustustiede (varhaiskasvatus) perusopintoihin 25 op.