Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Huomaa lisäksi harjoitusryhmät, joiden aikataulut löytyvät kurssiesitteestä (ks. alla). Ilmoittautuminen kurssille harjoitusryhmän mukaan.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 4.5.2017
16:30 - 19:45
Ke 10.5.2017
16:30 - 19:45
To 11.5.2017
16:30 - 19:45
Ke 17.5.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Ilmoittautuminen allaolevista linkeistä. Valitse ilmoitautumislinkki harjoitusryhmän mukaan.

Johdatus elämänkatsomustietoon, ryhmä 1
Johdatus elämänkatsomustietoon, ryhmä 2

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää elämänkatsomustiedon aseman ja erityisluonteen lasten ja nuorten hyvän elämän, identiteetin ja elämänkatsomuksen etsinnän tukemisessa
  • osaa perustella eettisten ajatteluntaitojen ja kulttuurisen lukutaidon opettamisen merkityksen hyvinvoinnille ja kestävälle elämäntavalle
  • tuntee elämänkatsomustiedon didaktiikan lähtökohtia ja menetelmiä sekä niiden soveltamista käytännön opetuksessa
  • osaa hahmottaa elämänkatsomustiedon lukio- ja yliopisto-opetukseen kytkeytyvien tieteenalojen luonnetta ja pääpiirteitä.

Kurssilla käsitellään elämänkatsomustiedon historiaa, katsomuksellista taustaa, arvoperustaa ja opetusmenetelmiä sekä sen tavoitteita ja sisältöjä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien pohjalta. Keskeisiä sisältöalueita ovat hyvän elämän ja kestävän elämäntavan tavoittelu, eettiset ajatteluntaidot sekä kulttuuri- ja identiteettikasvatus.

Luennot 16 t, ryhmäopetus 8 t, kouluvieraulut + raportit, itsenäiset tehtävät, tentti. Ryhmäopetuksessa vuorovaikutus ja sen käyttö opetuksessa on oleellisessa roolissa, ja ryhmäopetuksessa tulee olla läsnä.

Elo, P., Hulkki, E. & Kaila, E. (toim.) (2006). Kaikki virtaa - Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus. Opetushallituksen katsomusaineiden kehittämishankkeen elämänkatsomustiedon osuuden perusaineisto, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry:n vuosikirja 2006. Feto, Opetushallitus, Suomen Humanistiliitto. (Sivut 34–118, 150–159, 206–223).

Sakaranaho, Tuula & Salmenkivi, Eero 2009. Tasavertaisen katsomusopetuksen haasteet: pienryhmäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus Suomessa. Teologinen aikakauskirja 114 (5), 450–470. Saatavilla verkosta, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/16248/Sakaranaho.pdf?se...

Salmenkivi, E. 2007. Elämänkatsomustieto ja sen opetus. Teoksessa Sakaranaho T. & Jämistö A. (toim.) Monikultturisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Uskontotiede 11, 83–100. Helsinki. Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos. Saatavilla verkosta, http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/

Tomperi, T. 2003. Elämänkatsomustiedon identiteetti opetussuunnitelmassa. Teoksessa Elo P., Heinlahti K. & Kabata, M. (toim.) Hyvän elämän katsomustieto: Feto ry:n vuosikirja 2003, 10–31. Helsinki: Feto. Saatavilla verkosta, http://blogs.helsinki.fi/etdidaktiikka/

Oheiskirjallisuus:

Verkkoaineistoja: http://www.helsinki.fi/et

Yleinen arvosteluasteikko on 0–5. Arvosana määräytyy ensisijaisesti luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvan tentin perusteella. Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista läsnäoloa ryhmäopetuksessa sekä muiden annettujen tehtävien suorittamista. Ryhmäopetus ja itsenäiset tehtävät arvostellaan 4 op suorittavilla opiskelijoilla pääsääntöisesti asteikolla hyväksytty/hylätty, mutta ne voivat vaikuttaa kurssin arvosanaan korottavasti.

Luennot (kaikille yhteiset): ks. kohta Aikataulu

Harjoitukset ryhmä 1:
to 18.5. klo 16.30-19.45 Paikka: Minerva, sali K218
ke 7.6. klo 16.30-19.45 Paikka: Päärakennus, sali 14

Harjoitukset ryhmä 2:
to 1.6. klo 16.30-19.45 Paikka: Minerva, sali 218
to 8.6. klo 16.30-19.45 Paikka: päärakennus, sali 14


Tenttipäivät:

ke 14.6.17 klo 17-20
ke 19.7.17 klo 16-19
ma 21.8.17 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita