Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 13.9.2016
14:15 - 17:45
To 15.9.2016
14:15 - 17:45
Ke 21.9.2016
16:15 - 17:45
Ke 28.9.2016
14:15 - 15:45
To 29.9.2016
14:15 - 15:45
To 6.10.2016
14:15 - 15:45
Ti 11.10.2016
14:15 - 15:45
Ke 12.10.2016
16:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Monikulttuurikasvatuksen perusopinnoissa voi ilmoittautua vain koko perusopintokokonaisuuteen. Yksittäisille jaksoille ei voi ilmoittautua. Jos olet aikaisemmin aloittanut Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot ja ne ovat jääneet kesken, ota yhteyttä oppiaineen yhdyshenkilöön.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa käyttää monikulttuurisuustutkimukseen ja -kasvatukseen liittyvää käsitteistöä.
  • ymmärtää ja kykenee vertailemaan monikulttuurisuuskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia.
  • laajentaa käsitystään monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta.

Opintojaksolla käsitellään

monikulttuurisuus- ja interkulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä lähtökohtia ja käsitteitä sekä ulottuvuuksia. Lisäksi käsitellään monikulttuurisuutta erilaisista näkökulmista lähestyviä tutkimusartikkeleita.

Opetusta 20 t, joka muodostuu luento- ja ryhmäopetuksesta + OTR 6t (omatoiminen ryhmätyöskentely) + itsenäinen työskentely, jonka aikana työstetään essee.

Kurssin kieli pääosin englanti.

Suoritettava kirjallisuus:

Banks, J.A. (Ed.) (2009). The Routledge International Companion to Multicultural Education. New York: Routledge, 9–48, 173–209.

Levey, G. B. (2012). Interculturalism vs. Multiculturalism: A Distinction without a Difference? Journal of Intercultural Studies, 33:2, 217-224. http://dx.doi.org/10.1080/07256868.2012.649529

Holm, G. & Zilliacus, H. (2009). Multicultural education and intercultural education: Is there a difference? Teoksessa Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (toim.) (2009). Dialogs on diversity and global education. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 11–28.

Muu kirjallisuus/artikkelit (n. 20 sivua) sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Oheiskirjallisuus:

Oheiskirjallisuus sovitaan opintojakson opettajan kanssa erikseen.

Opintojakso arvioidaan luento-osuudesta ja kirjallisuudesta pidettävän tentin tai kirjallisen kurssityön perusteella asteikolla 0–5.

Opetus:

ti 13.9 14.15-17.45 Fred Dervin, Athena 168

to15.9 14.15-17.45 Fred Dervin, Athena 168

ke 21.9 16.15-17.45 Fred Dervin, Athena 168

ke 28.9 14.15-15.45 Heini Paavola, Athena 169

to 29.9 14.15-15.45 Heini Paavola, Athena 169

to 6.10 14.15-15.45 Heini Paavola, Athena 169

ti 11.10 14.15-15.45 Heini Paavola, Athena 169

ke 12.10 16.15-17.45 Heini Paavola, Aurora 225

Läsnäoloa edellytetään. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 20 % sovitaan korvaavuuksista opintojakson opettajan kanssa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu A61691 Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoihin.