Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 25.1.2016
14:00 - 16:00
To 28.1.2016
14:00 - 16:00
Ti 2.2.2016
14:00 - 16:00
To 4.2.2016
16:00 - 18:00
Ti 9.2.2016
14:00 - 16:00
To 11.2.2016
14:00 - 16:00
Ti 16.2.2016
14:00 - 16:00
Ti 23.2.2016
14:00 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUTUMINEN alkaa 17.11.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena Helsingin yliopiston Monikulttuurisuuskasvatuksen oppiaineen kanssa. Opetukseen otetaan mukaan max. 5 Avoimen yliopiston opiskelijaa. Opetus on päiväopetusta.

Opiskelija ymmärtää:

  • äidinkielen, vieraan kielen ja kulttuurin yhteyden.
  • eri kulttuurien viestinnälle ominaisia piirteitä ja
  • kulttuurienvälisen kompetenssin ja kulttuurienvälisen viestintätaidon merkityksen erilaisissa kulttuurienvälisissä konteksteissa.

Opiskelijalla on valmiuksia:

  • toimia kulttuurienvälisenä viestijänä.
  • toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa ja
  • tukea lapsia/oppilaita toimimaan monikulttuurisessa päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa.

Opintojaksossa käsitellään kieleen ja kulttuurienväliseen viestintätaitoon liittyviä peruskäsitteitä ja eri kulttuurien viestinnän keskeisiä piirteitä. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kulttuurienvälisen viestinnän materiaaleihin ja konteksteihin kansallisesti ja kansainvälisesti sekä pohtivat niiden sovellettavuutta suomalaiseen kouluun.

Opintojakso kuuluu osana Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoja (25 op).

Opetusta 24 t, joka muodostuu luento- ja ryhmäopetuksesta + OTR 8 t (omatoiminen ryhmätyöskentely) + itsenäistä työskentelyä 76 t + lopputyö.

Opetuksessa hyödynnetään ajankohtaisia kulttuurienväliseen viestintään liittyviä teemoja ja tutustumiskohteita. Opintojakson työtapoja ovat pari- ja ryhmätyöskentely, yksilöllinen työskentely, verkkotyöskentely ja mahdolliset tutustumiskäynnit. Opintojaksoon kuuluu luentoihin ja ryhmäopetukseen perustuva soveltava lopputyö. Opintojakso edellyttää läsnäoloa ja siihen kuuluvien tehtävien hyväksyttävää suorittamista sovittuna aikana. Tarkemmat työskentelyaikataulut sekä omatoimisen ryhmätyöskentelyn ja lopputyön ohjeet annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Aikataulu:

HUOM! Opetus alkaa aina tasatunnein ja kestää 120 minuuttia, paitsi 23.2 kesto on 240 minuuttia

ma 25.01.16 klo 14.00-16.00
to 28.01.16 klo 14.00-16.00
ti 02.02.16 klo 14.00-16.00
to 04.02.16 klo 16.00-18.00
ti 09.02.16 klo 14.00-16.00
to 11.02.16 klo 14.00-16.00
ti 16.02.16 klo 14.00-16.00
ti 23.02.16 klo 14.00-18.00

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua TÄÄLTÄ. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Suoritettava kirjallisuus:

  • Kaikkonen, P. (2004). Vierauden keskellä: Vierauden, monikulttuurisuuden ja kulttuurienvälisen kasvatuksen aineksia. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Jyväskylä. Yliopistopaino.
  • Nishimura, S., Nevgi, A., & Tella, S. (2009). Communication Style and Cultural Features in High/Low Context Communication Cultures: A Case Study of Finland, Japan and India. In Kallioniemi, A. (Ed.), Proceedings of a Subject-Didactic Symposium on February 8, 2008 in Helsinki. University of Helsinki. Department of Applied Sciences of Education. Research Report.

Oheiskirjallisuus:

  • Byram, M., Gribkova, B. and Starkey, H. (Eds.) (2002). Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching: a practical introduction for teachers. Strasbourg: Council of Europe, Language Policy Division. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/guide_dimintercult_en.pdf
  • Muu oheiskirjallisuus sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Opettaja esittelee arviointikriteerit opetuksensa painotusten suuntaisesti opintojakson alussa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso kuuluu A61691 Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoihin.