Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 7.2.2017
14:15 - 17:45
To 9.2.2017
14:15 - 17:45
Ti 14.2.2017
14:15 - 17:45
To 16.2.2017
14:15 - 17:45
Ti 21.2.2017
14:15 - 17:45
To 23.2.2017
14:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Monikulttuurikasvatuksen perusopinnoissa voi ilmoittautua vain koko perusopintokokonaisuuteen. Yksittäisille jaksoille ei voi ilmoittautua. Jos olet aikaisemmin aloittanut Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot ja ne ovat jääneet kesken, ota yhteyttä oppiaineen yhdyshenkilöön.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen keskeisen merkityksen interkulttuurisessa kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa.
  • ymmärtää kulttuurienvälisen kompetenssin merkityksen erilaisissa kulttuurienvälisissä konteksteissa.
  • tarkastelee kriittisesti kieleen liittyviä myyttejä.
  • kykenee toimimaan kulttuurienvälisenä viestijänä monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa
  • kykenee ohjaamaan lapsia/oppilaita toimimaan monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa.

Opintojaksolla käsitellään kieleen ja kulttuurienväliseen viestintätaitoon liittyviä peruskäsitteitä ja interkulttuurisen kommunikaation keskeisiä piirteitä.

Opintojakso sisältää ryhmäopetusta sekä niihin liittyvän kirjallisuuskuulustelun tai kirjallisen kurssityön.

Suoritettava kirjallisuus:

Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Pullum, G. K. (1991). The Great Eskimo Vocabulary Hoax. (Chapter 19). Chicago: Chicago University Press.

Oheiskirjallisuus:

Oheiskirjallisuus sovitaan opintojakson opettajan kanssa erikseen.

Opintojakso arvioidaan luento-osuudesta ja kirjallisuudesta pidettävän tentin tai kirjallisen kurssityön perusteella asteikolla 0–5.

Opetus 24 t.

Opetus on ryhmäopetusta ja läsnäoloa edellytetään. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 20 %, niin korvaavuuksista sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoja 25 op.