Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 27.10.2015
14:15 - 17:45
Ke 28.10.2015
14:15 - 17:45
To 29.10.2015
14:15 - 17:45
Pe 30.10.2015
10:15 - 11:45
Ti 3.11.2015
16:15 - 19:45
Ti 10.11.2015
14:15 - 17:45
To 12.11.2015
16:15 - 17:45
Ma 16.11.2015
18:15 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena Helsingin yliopiston Monikulttuurisuuskasvatuksen oppiaineen kanssa. Opetukseen otetaan mukaan max. 5 Avoimen yliopiston opiskelijaa. Opetus on suurimmaksi osaksi päiväopetusta.

Opiskelija ymmärtää:

  • suomalaisuuden yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti rakentuvina kokonaisuuksina.
  • suomalaisuuden historiallisen ja kulttuurisen kehityksen ja muutoksen.
  • monikulttuurisuuden suomalaisessa valtakulttuurissa.
  • kulttuuritaustansa vaikutuksen omassa ajattelussaan ja toiminnassaan.

Opiskelijalla on valmiuksia:

  • tarkastella kriittisesti oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa piirteitä suhteessa muuhun maailmaan.
  • reflektoida omia yhteiskunta- ja kulttuurinäkemyksiään sekä tunnistaa niiden merkitys opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • tarkastella kriittisesti monikulttuurisuutta koskevaa julkista keskustelua.

Kurssilla tarkastellaan suomalaisuutta yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti rakentuvana kokonaisuutena sekä sitä, miten suomalaisuus on historiallisesti ja kulttuurisesti kehittynyt ja muuttunut. Kurssilla pohditaan, miten oma kulttuuritausta vaikuttaa opettajan omassa ajattelussa ja toiminnassa.

Opintojakso kuuluu osana Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoja (25 op).

Opetusta 24t, joka muodostuu luento- ja ryhmäopetuksesta + OTR 6t (Omatoiminen ryhmätyöskentely) + tentti

Tarkemmat työskentelyaikataulut sekä omatoimisen ryhmätyöskentelyn ohjeet annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Aikataulut:

ti 27.10. klo 14-18 (4t) (Jan Löfström)
ke 28.10. klo 14-18 (4t) (Jan Löfström)
to 29.10. klo 14-18 (4t) (Jan Löfström)
pe 20.10. klo 10-12 (2t) (Jan Löfström)
ti 3.11 klo 16-20 (4t) (Heini Paavola)
Ti 10.11 klo 14-18 (4t) (Heini Paavola)
to 12.11 KLO 16-18 (2t) (Heini Paavola)
ma 16.11 klo 18-20, TENTTI (Heini Paavola)

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua TÄÄLTÄ. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Tenttipäivät:
Loppukuulustelu on viimeisellä luentokerralla ma 16.11.2015 klo 18.00-20.00 (tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)

Uusintatentti (vain Avoimen yliopiston opiskelijoille): ma 11.1.2016 klo 17.00-19.00 (tenttiin ON ilmoittauduttava)

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttikertaa.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kirjallisuus tarkentuu opintojaksolla.

Suoritettava kirjallisuus:

Järvinen, K. & Kolbe, L. (2007). Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Helsinki: Kirjapaja.

Lappalainen, S. (2009). Making differences and reflecting on diversities: embodied nationality among preschool children. International Journal of Inclusive Education, 13 (1), s. 63–78.

Lehtonen, M., Löytty, O. & Ruuska, P. (2004). Suomi toisin sanoen. Tampere: Vastapaino, 31–245.

Oheiskirjallisuus:

Gordon, T., Komulainen, K. & Lempiäinen, K. (toim.) (2002). Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Vastapaino.

Lehtonen, M. & Löytty, O. (2007). Suomiko toista maata? Teoksessa Kuortti, J., Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 105–118.

Pietikäinen, S. & Leppänen S. (2007). Saamelaiset toisin sanoin. Teoksessa Kuortti, J., Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 175–190.

Tolonen, T. (2001). Nuorten kulttuurit koulussa: Ääni, tila ja sukupuolen arkiset järjestykset. Gaudeamus.

Luennot ja ryhmät arvioidaan asteikolla 0–5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso kuuluu A61691 Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoihin.