Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 2.11.2016
14:15 - 15:45
Ma 7.11.2016
14:15 - 15:45
To 10.11.2016
14:15 - 17:45
Ma 14.11.2016
14:15 - 15:45
Ti 15.11.2016
14:15 - 17:45
Ma 21.11.2016
14:15 - 15:45
Ti 22.11.2016
16:15 - 17:45
Ti 29.11.2016
16:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Monikulttuurikasvatuksen perusopinnoissa voi ilmoittautua vain koko perusopintokokonaisuuteen. Yksittäisille jaksoille ei voi ilmoittautua. Jos olet aikaisemmin aloittanut Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot ja ne ovat jääneet kesken, ota yhteyttä oppiaineen yhdyshenkilöön.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomalaisuuden sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvaina ja historiallisesti muuttuvana kokonaisuutena.
  • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa
  • kykenee tarkastelemaan kriittisesti oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa piirteitä suhteessa muuhun maailmaan.
  • kykenee reflektoimaan omia yhteiskunta- ja kulttuurinäkemyksiään sekä tunnistamaan niiden merkityksen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • tarkastelemaan kriittisesti monikulttuurisuutta koskevaa julkista keskustelua.

Opintojaksolla käsitellään

  • erityisesti historian ja kulttuurimaantieteen kannalta miten suomalaisuus yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä on rakentunut ja muuttunut ja millaista kulttuurista moninaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut historiassa ja on tänä päivänä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa, ja millä tavoin nämä kysymykset tulevat esiin opettajan työssä.

Opintojakso sisältää ryhmäopetusta sekä niihin liittyvän kirjallisuuskuulustelun tai kirjallisen kurssityön.

Suoritettava kirjallisuus:

Järvinen, K. & Kolbe, L. (2007). Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Helsinki: Kirjapaja.

Lappalainen, S. (2009). Making differences and reflecting on diversities: embodied nationality among preschool children. International Journal of Inclusive Education, 13 (1), s. 63–78.

Lehtonen, M., Löytty, O. & Ruuska, P. (2004). Suomi toisin sanoen. Tampere: Vastapaino, 31–245.

Oheiskirjallisuus:

Gordon, T., Komulainen, K. & Lempiäinen, K. (toim.) (2002). Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Vastapaino.

Lehtonen, M. & Löytty, O. (2007). Suomiko toista maata? Teoksessa Kuortti, J., Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 105–118.

Pietikäinen, S. & Leppänen S. (2007). Saamelaiset toisin sanoin. Teoksessa Kuortti, J., Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 175–190.

Opintojakso arvioidaan luentojen ja kirjallisuuden perusteella pidettävän tentin tai kirjallisen kurssityön perusteella asteikolla 0–5.

Opetus 24 t.

ke 2.11 klo 14.15-15.45, Aurora 224.
ma 7.11 klo 14.15-15.45, Aurora 210.
to 10.11 klo 14.15-17.45, Aurora 210.
ma 14.11 klo 14.15-15.45,Aurora 224.
ti 15.11 klo 14.15-17.45, Aurora 224.
ma 21.11 klo 14.15-15.45, Aurora 210.
ti 22.11 klo 16.15-17.45, Aurora 210.
ti 29.11 klo 16.15-17.45, Aurora 224.

Lisäksi opintokäynnit, joiden aikataulusta ilmoitetaan erikseen.

Opetus on ryhmäopetusta ja läsnäoloa edellytetään. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 20 %, niin korvaavuuksista sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen (25 op) opintokokonaisuutta.