Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 15.3.2016
12:15 - 13:45
To 17.3.2016
10:15 - 11:30
To 17.3.2016
12:00 - 13:45
Ti 22.3.2016
10:15 - 13:45
Ti 29.3.2016
10:15 - 11:45
To 31.3.2016
10:15 - 11:45
To 7.4.2016
10:15 - 13:45
Ma 11.4.2016
12:15 - 13:45
To 14.4.2016
10:15 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUTUMINEN alkaa 17.11.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena Helsingin yliopiston Monikulttuurisuuskasvatuksen oppiaineen kanssa. Opetukseen otetaan mukaan max. 5 Avoimen yliopiston opiskelijaa. Opetus on päiväopetusta.

Opiskelija ymmärtää:

 • maailmankatsomuksen merkityksen ihmisen elämäntavan kokonaisuudessa, uskontoa yhteiskunnallisena ilmiönä ja kulttuurin pohjavirtana.
 • katsomuksellisten kysymysten merkityksen maailmankansalaisuuteen kasvamisessa.
 • katsomukset sisäisesti moninaisina, kehittyvinä merkityssysteemeinä.

Opiskelijalla on valmiuksia:

 • tarkastella kriittisesti edustamaansa katsomustapaa sekä käydä rakentavaa keskustelua katsomuksellisista kysymyksistä.
 • tukea oppilaan katsomuksellisen identiteetin kehittymistä.
 • arvioida kriittisesti uskontoa koskevaa keskustelua, yhteiskunnallisia rakenteita ja kulttuurisidonnaisia käytänteitä.

Opiskelijat oppivat käymään rakentavaa ja kriittistä keskustelua uskontoihin ja katsomuksiin liittyvistä kysymyksistä. Opiskelijat tutustuvat eri uskontoihin, niiden kokoontumispaikkoihin sekä pohtivat uskonnon yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Lisäksi he tutkivat opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja sisältöjä katsomusaineiden osalta ja pohtivat joustavia ratkaisuita uskonto- ja katsomuskasvatuksen toteuttamiseksi kouluissa ja päiväkodeissa.

Opintojakso kuuluu osana Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoja (25 op).

Opetusta 24 t, joka muodostuu luento- ja ryhmäopetuksesta + OTR 12 t (omatoiminen ryhmätyöskentely) + itsenäistä työskentelyä + kirjalliset työt

Työskentelytapoina käytetään keskusteluita, pohdintaa sekä omia projektitöitä. Jokainen ryhmä/opiskelijapari valitsee yhden uskonnon/katsomuksen omaksi syventymiskohteekseen, josta he tuottavat esseen ja pienen pedagogisen opetusmateriaalin opiskelijakollegoilleen. Tarkemmat työskentelyaikataulut sekä omatoimisen ryhmätyöskentelyn ja kirjallisten töiden ohjeet annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Aikataulu:

 • ti 15.3.16 klo 12.15-14.45
 • to 17.3.16 klo 10.15-13.45 (Opintokäynti klo 12-13.45)
 • ti 22.3.16 klo 10.15-13.45
 • ti 29.3.16 klo 10.15-11.45
 • to 31.3.16 klo 10.15-11.45
 • to 7.4.16 klo 10.15-13.45
 • ma 11.4.16 klo 12.15-13.45
 • to 14.4.16 klo 10.15-13.45

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua TÄÄLTÄ. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Suoritettava kirjallisuus määritellään kurssilla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5 kirjallisten töiden perusteella.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso kuuluu A61691 Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoihin.