Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.3.2017
14:15 - 15:45
To 16.3.2017
14:15 - 17:45
Ti 21.3.2017
14:15 - 17:45
Ti 28.3.2017
14:15 - 15:45
To 30.3.2017
14:15 - 15:45
Ti 4.4.2017
14:15 - 15:45
To 6.4.2017
14:15 - 15:45
Ma 10.4.2017
14:15 - 17:45
Ke 12.4.2017
14:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Monikulttuurikasvatuksen perusopinnoissa voi ilmoittautua vain koko perusopintokokonaisuuteen. Yksittäisille jaksoille ei voi ilmoittautua. Jos olet aikaisemmin aloittanut Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot ja ne ovat jääneet kesken, ota yhteyttä oppiaineen yhdyshenkilöön.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää uskontojen ja maailmankatsomusten merkityksen ihmisen elämäntavan kokonaisuudessa ja kulttuurin pohjavirtana.
  • tunnistaa katsomukset sisäisesti moninaisiksi ja dynaamisiksi merkityssysteemeiksi.
  • osaa tarkastella kriittisesti omaa katsomustaan ja reflektoida sen vaikutusta opettajan ja kasvattajan työssä.
  • kykenee arvioimaan uskontoa koskevaa keskustelua, siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja rakenteellisia kysymyksiä, sekä kulttuurisidonnaisia käytänteitä.
  • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sellaista kasvatusta ja opetusta, joka tukee oppilaan kasvua katsomustietoiseksi maailmankansalaiseksi.

Opintojaksolla käsitellään

- uskonnollisia ja katsomuksellisia ilmiöitä ja yhteisöjä niin paikallinen kuin globaali näkökulma huomioiden.

- katsomusten kohtaamisen erityiskysymyksiä ja niihin liittyviä kysymyksiä tiedosta ja vallasta.

- erilaisia pedagogisia sovelluksia katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta.

Opintojakso sisältää ryhmäopetusta sekä niihin liittyvän kirjallisuuskuulustelun tai kirjallisen kurssityön. Opintojaksolla vieraillaan eri katsomusyhteisöissä, joihin liittyen tehdään yksilö- ja paritehtäviä, jotka esitellään jakson lopussa.

Suoritettava kirjallisuus:

Sihvola, J. (2011) Maailmankansalaisen uskonto. Otava.

Poulter, S., Riitaoja, A-L. & Kuusisto, A. 2015. Thinking multicultural education ‘otherwise’ – from a secularist construction towards a plurality of epistemologies and worldviews. Globalisation, societies and education. Vol. 13:1. S. 1 – 20. http://dx.doi.org/10.1080/14767724.2014.989964

Pfändtner, W. (2011). A Postcolonial Philosophy of Religion and Interreligious Polylogue. Approaching Religion. Vol. 1, 33–40. http://ojs.abo.fi/index.php/ar/article/view/77/74

Oheiskirjallisuus:

Sihvola, J. (2004). Maailmankansalaisen etiikka. Helsinki: Otava.

Council of Europe. (2014). Signposts - Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing.

Zilliacus, H. (2014). Supporting student's identities and inclusion in minority religious and secular ethics education: a study on plurality in the Finnish comprehensive school. Helsinki: University of Helsinki.

Rissanen, I. (2014). Negotiating identity and tradition in single-faith religious education: A case study of Islamic education in Finnish school. Research on religious and spiritual education, vol. 7. Münster: Waxmann.

Selcuk, M. & Valk, J. 2012. Knowing Self and Others: A Worldview Model for Religious Education in Turkey. Religious Education. 107: 5, 443–454. DOI: 10.1080/00344087.2012.722473

Opintojakso arvioidaan luento-osuudesta ja kirjallisuudesta pidettävän tentin tai kirjallisen kurssityön perusteella asteikolla 0–5. Lisäksi yksilö- ja paritehtävät tulee suorittaa hyväksyttävästi.

Opetus 24 t

ti 14.3. klo 14.15-15.45

to 16.3. klo 14.15-15.45

ti 21.3. klo 14.15-17.45

ti 28.3. klo 14.15-15.45

to 30.3. klo 14.15-15.45

ti 4.4. klo 14.15-15.45

to 6.4. klo 14.15-15.45

ma 10.4. klo 14.15-17.45

ke 12.4. klo 14.15-17.45

Opetus on ryhmäopetusta ja läsnäoloa edellytetään. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 20 %, niin korvaavuuksista sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoja 25 op.