Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.11.2015
16:15 - 17:45
To 12.11.2015
14:15 - 15:45
Ma 16.11.2015
16:15 - 17:45
Ma 23.11.2015
12:15 - 15:45
To 26.11.2015
16:15 - 17:45
Ti 1.12.2015
12:15 - 13:45
Ke 2.12.2015
12:15 - 13:45
To 3.12.2015
14:15 - 15:45
Pe 4.12.2015
12:15 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. HUOM! Opetukseen otetaan mukaan max. 5 Avoimen yliopiston opiskelijaa Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena Helsingin yliopiston Monikulttuurisuuskasvatuksen oppiaineen kanssa. Opetukseen otetaan mukaan max. 5 Avoimen yliopiston opiskelijaa. Opetus on suurimmaksi osaksi päiväopetusta.

Opiskelija ymmärtää:

  • monikulttuurisuuden ja erilaisuuden asettamat haasteet opettajan työlle
  • kulttuurienvälisen kommunikaatiotaidon merkityksen monikulttuurisessa luokassa
  • kulttuurisen suhteellisuuden ja merkityksen ymmärtäminen henkilökohtaisen viitekehyksen perustana

Opiskelijalla on valmiuksia:

  • reflektoida kriittisesti omia käsityksiään monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisesta kasvatuksesta.
  • reflektoida sosiaaliluokan, etnisyyden, sukupuolen, seksuaalisen orientaation ja uskonnon vaikutusta oppilaan toimintaan.

Opintojaksolla opiskelijat pohtivat identiteettiinsä liittyviä tekijöitä ja reflektoivat itseään keskustellen sekä kirjoittamalla.

Opintojakso kuuluu osana Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoja (25 op).

Opetusta 18t, joka muodostuu luento- ja ryhmäopetuksesta + OTR 4t (Omatoiminen ryhmätyöskentely) + Itsenäinen työskentely 53 t + essee + tentti

Jaksolla perehdytään monikulttuurisuuden ja erilaisuuden tuomiin haasteisiin opettajan työssä. Tavoitteena on reflektoida omia käsityksiä kulttuureista ja vähemmistöistä. Jaksolla opiskelijat työstävät ryhmissä ja pareittain luento-opetuksessa käsiteltyjä ilmiöitä. Jaksolla kuullaan myös joidenkin vähemmistöryhmien edustajia. Identiteettiin liittyvää reflektiota suoritetaan elokuvien, kirjallisuuden ja lehtiartikkeleiden avulla. Jaksoon sisältyy esseetehtävä.

Tarkemmat työskentelyaikataulut sekä omatoimisen ryhmätyöskentelyn ohjeet annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Aikataulut:

to 5.11 klo 16-18 (2t)
to 12.11 klo 14-16 (2t)
Ma 16.11 16-18 (2t)
ma 23.11 klo 12-16 (4t) (Opettajankoulutuslaitoksen globaalikasvatuspäivä, johon opintojakson opiskelijat osallistuvat)
to 26.11 klo 16-18 (2t)
ti 1.12 klo 12-14 (2t)
ke 2.12 klo 12-14 (2t)
to 3.12 klo 14-16 (2t)
pe 4.12 klo 12-14, TENTTI

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua TÄÄLTÄ. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Tenttipäivät:
Loppukuulustelu on viimeisellä luentokerralla pe 4.12.2015 klo 12.00-14.00 (tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)

Uusintatentti (vain Avoimen yliopiston opiskelijoille): ke 3.2.2016 klo 17.00-19.00 (tenttiin ON ilmoittauduttava)

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttikertaa.

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kirjallisuus tarkentuu opintojaksolla.

Suoritettava kirjallisuus:

  • Räsänen, R. (2009). Teacher`s intercultural competence and education for global responsibility. Teoksessa Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (toim.) (2009). Dialogs on diversity and global education. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 29–50.
  • Virta, A. (2009). Cultural diversity challenging history education: Why and how. Teoksessa Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (toim.) (2009). Dialogs on diversity and global education. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 147–160.
  • Muu kirjallisuus/artikkelit (n. 50 sivua) sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Oheiskirjallisuus:

  • Talib, M.-T. (2005). Eksotiikkaa vai ihmisarvoa. Opettajan monikulttuurisesta kompetenssista. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Opintojakso arvioidaan luento-osuudesta ja kirjallisuudesta pidettävän tentin perusteella asteikolla 0–5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso kuuluu A61691 Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoihin.