Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.1.2016
14:15 - 15:45
To 14.1.2016
14:15 - 15:45
Ma 18.1.2016
14:15 - 15:45
Ti 19.1.2016
14:15 - 15:45
To 21.1.2016
14:15 - 15:45
Ti 26.1.2016
08:15 - 11:45
Ke 27.1.2016
08:15 - 11:45
To 4.2.2016
14:15 - 15:45
Ma 8.2.2016
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUTUMINEN alkaa 17.11.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena Helsingin yliopiston Monikulttuurisuuskasvatuksen oppiaineen kanssa. Opetukseen otetaan mukaan max. 5 Avoimen yliopiston opiskelijaa. Opetus on päiväopetusta.

Opiskelija ymmärtää:

 • maahanmuuton syitä ja seurauksia.
 • monikulttuurisuutta Euroopan eri maissa.
 • joidenkin vähemmistöryhmien taustaa, historiaa ja nykyistä tilannetta.
 • syrjinnän ja rasismin vaikutuksen oppilaiden oppimiselle ja toimimiselle.
 • oppilaan kieli- ja kulttuuritaustojen merkityksen opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Opiskelijalla on valmiuksia:

 • ottaa erilaisista taustoista tulevat oppilaat huomioon opetuksessaan.
 • toimia aktiivisesti kaikkien oppilaiden oppimista edistäen.

Opintojaksolla pohditaan maahanmuuton syitä ja seurauksia sekä tutustutaan tarkemmin joihinkin vähemmistöryhmiin. Lisäksi suunnitellaan pieni opetuskokonaisuus.

Opintojakso kuuluu osana Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoja (25 op).

Opetusta 24 t, joka sisältää sekä luento- että ryhmäopetusta + OTR 8 t (omatoiminen ryhmätyöskentely) + itsenäinen työskentely 76 t + essee + havaintopäiväkirja.

Opintojaksolla tutustutaan monikulttuurisiin päiväkotiryhmiin ja koululuokkiin sekä laaditaan tutustumiskäynneistä havaintopäiväkirja opetuksessa annettujen tavoitteiden pohjalta. Jaksolla kuullaan myös maahanmuuttajaoppilaiden opettajia. Tarkemmat työskentelyaikataulut, omatoimisen ryhmätyöskentelyn sekä esseen ja havaintopäiväkirjan ohjeet annetaan ensimmäisellä luentokerralla.

Aikataulut:

ma 11.01.16 klo 14.15-15.45
to 14.01.16 klo 14.15-15.45
ma 18.01.16 klo 14.15-15.45
ti 19.01.16 klo 14.15-15.45
to 21.01.16 klo 14.15-15.45
ti 26.01.16 klo 08.15-11.45 päiväkoti-/kouluhavainnointi
ke 27.01.16 klo 08.15-11.45 päiväkoti-/kouluhavainnointi
to 04.02.16 klo 14.15-15.45
ma 08.02.16 klo 14.15-15.45

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua TÄÄLTÄ. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Suoritettava kirjallisuus:

 • Gorski, P. C & Pothini, S.G. 2014. Case studies on Diversity and Social Justice Education. NY: Routledge.

Oheiskirjallisuus:

 • Martikainen, T. & Haikkola, L. (2010). Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 106.
 • Paavola, H. & Talib, M-T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus koulussa ja päiväkodissa. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Ramsey, P.G. (2004). Teaching and learning in a diverse world: Multicultural education for young children. New York: Teachers College Press.

Opintojakso arvioidaan esseen ja havainnointipäiväkirjan perusteella asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso kuuluu A61691 Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoihin.