Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Päiväkoti-/kouluhavainnoinnit ti 24.1. ja ke 25.1. klo 8.00-12.00.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.1.2017
14:15 - 15:45
To 12.1.2017
14:15 - 15:45
Ti 17.1.2017
14:15 - 17:45
To 19.1.2017
14:15 - 15:45
Ti 24.1.2017
08:00 - 12:00
Ke 25.1.2017
08:00 - 12:00
To 26.1.2017
14:15 - 17:45
Ti 31.1.2017
14:00 - 16:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Monikulttuurikasvatuksen perusopinnoissa voi ilmoittautua vain koko perusopintokokonaisuuteen. Yksittäisille jaksoille ei voi ilmoittautua. Jos olet aikaisemmin aloittanut Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot ja ne ovat jääneet kesken, ota yhteyttä oppiaineen yhdyshenkilöön.

Kuvaus

Opiskelija

  • pohtii maahanmuuton syitä ja seurauksia globaalissa kontekstissa, koulumaailmaan kiinnittyen.
  • ymmärtää sosiaaliluokan, etnisyyden, sukupuolen, seksuaalisen orientaation, kielen, kansallisuuden ja uskonnon merkityksen identiteetin rakentumisessa
  • ymmärtää syrjinnän ja rasismin vaikutuksen oppilaiden oppimiseen ja toimimintaan.
  • reflektoi kriittisesti omia käsityksiään monikulttuurisuudesta/interkulttuurisuudesta ja monikulttuurisesta/interkulttuurisesta kasvatuksesta.

Opintojaksolla tarkastellaan monikulttuurisuuskasvatuksen/interkulttuurisuuskasvatuksen ilmenemismuotoja, opettajan interkulttuurisia kompetensseja sekä oppilaan taustan yhteyttä oppimisprosessiin.

Opintojakso sisältää ryhmäopetusta sekä niihin liittyvän kirjallisuuskuulustelun tai kirjallisen kurssityön.Opintojaksolla vieraillaan päiväkodissa ja/tai koulussa sekä laaditaan tutustumiskäynneistä havaintopäiväkirja opetuksessa annettujen tavoitteiden pohjalta.

Suoritettava kirjallisuus:

Gorski, P. C & Pothini, S.G. 2014. Case studies on Diversity and Social Justice Education. NY: Routledge. Saatavana e-versiona.

Hahl, K., Niemi, P-M., Johnson Longfor, R. & Dervin, F. (toim.). 2015. Diversities and interculturality in textbooks. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Dervin, F. & Keihäs, L. 2013.

Dervin, F. (2013). Linquistics for intercultural education. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 30–49.

Muu kirjallisuus/artikkelit (n. 50 sivua) sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Oheiskirjallisuus:

Ramsey, P.G. (2015). Teaching and Learning in a Diverse World: Multicultural Education for Young Children. New York: Teachers College Press.

Räsänen, R. (2009). Teacher`s intercultural competence and education for global responsibility. Teoksessa Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (toim.) (2009). Dialogs on diversity and global education. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 29–50.

Virta, A. (2009). Cultural diversity challenging history education: Why and how. Teoksessa Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (toim.) (2009). Dialogs on diversity and global education. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 147–160.

Opintojakso arvioidaan luento-osuudesta ja kirjallisuudesta pidettävän tai kirjallisen kurssityön perusteella asteikolla 0–5.

Opetus 24 t

Jaksoon kuuluu kaksi havainnointipäivää päiväkodissa tai ala- tai yläkoulussa ja ne ovat kaikille pakollisia.

Päiväkoti-/kouluhavainnoinnit ti 24.1. ja ke 25.1. klo 8.00-12.00.

Tentti 31.1.2017 klo 14.00-16.00, paikka Aurora 224

Opetus on ryhmäopetusta ja läsnäoloa edellytetään. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 20 %, niin korvaavuuksista sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintoja 25 op.