Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

375 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen kokonaisuuden ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Monikulttuurisuuskasvatuksen sivuaineessa käsitellään elämiseen, kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä ilmiöitä moninaisuuden ja monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta.

Sivuaine on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka lähestyvät moninaisuutta ja monikulttuurisuutta erilaisista näkökulmista. Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja moninaisuus -jaksolla tarkastellaan moninaisuutta yhteiskunnassa tapahtuneiden muutoksien tasolla. Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa -jaksolla avataan monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä sekä sitä, millaisia ilmiöitä monikulttuurisuuskasvatuksen piirissä tutkitaan ja käsitellään. Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen osaaminen tarkastelee opettajaa ja sellaisia kompetensseja, joita moninaisessa ryhmässä/koululuokassa toimiminen edellyttää. Kieli ja kulttuurien välinen vuorovaikutustaito -jakso keskittyy kommunikointiin ja vuorovaikutukseen ja Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien välisessä kohtaamisessa -jakso erilaisiin maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin.

Opintojaksoilla pyritään ilmiöiden syvälliseen pohdiskeluun ja ymmärtämiseen monipuolisten toimintamuotojen ja työtapojen avulla.

Asteikolla 0 - 5

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.