Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 2.12.2016
16:30 - 19:45
La 3.12.2016
09:00 - 13:45
Ke 7.12.2016
16:30 - 19:45
Pe 9.12.2016
16:30 - 19:45
La 10.12.2016
09:00 - 13:45
Ma 12.12.2016
16:30 - 19:45
Ke 14.12.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisesti, psykologisesti ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot aivojen, vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.
 • osaa käyttää aktivoivia työtapoja suuressa ryhmässä.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.
 • osaa toimia rakentavammin vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida omaa toimintaansa psykologisen tiedon avulla.

Opintojaksossa käsitellään:

 • oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta.
 • oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyksessä.
 • aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä.
 • kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina.
 • sosiokulttuurista ja pedagogista näkemystä varhaiskasvatuksessa, koulussa, informaalissa oppimisessa ja opiskelussa.
 • opettajan omaa oppimista ja kehittymistä sekä luokkahuonevuorovaikutusta.
 • oivaltavaa oppimista sekä aktivoivia ja tutkivia työtapoja.

Luennot 32 t ja verkkotentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta

 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
 • Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Luentomateriaali ja ajankohtaiset verkkomateriaalit kokonaisuudessaan.

Täydentävänä oheislukemistona:

 • Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki; Porvoo: WSOY.

Verkkotenttipäivät: la 14.1.2017 klo 9-12, la 18.2.2017 klo 9-12, la 1.4.2017 klo 9-12. Jakson verkkotenttipäivät ovat yllä ilmoitetut. Verkkotentti tentitään oman koneen ääressä.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakson verkkoympäristö Moodle avautuu 1.12. Moodlen linkki ja kurssiavain löytyvät Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Jakso sisältyy (luokanopettaja) perusopintoihin (25 op) ja (varhaiskasvatus) perusopintoihin (25 op).