Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 8.12.2015
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) (18 op) -kokonaisuutta. Näihin opintoihin voi ilmoittautua vain ilmoittautumalla kerralla koko opintokokonaisuuteen. Ilmoittautuminen alkaa to 20.8.2014 klo 10.00. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Huom! Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) -opintoihin voi ilmoittautua vain, jos on suorittanut kokonaisuudessaan Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) -opintokokonaisuuden tai vastaavat Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen).

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan. Tässä tapauksessa ota yhteyttä opintosihteeriin lomakkeella. Jakson opintomaksu on 45 euroa.

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta. Aineopintojen menetelmäopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Opiskelija saa tietoa laadullisista aineistonkeruu- ja analyysimenetelmistä (esimerkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, etnografinen tutkimus, grounded theory, elämänkertatutkimus, eläytymismenetelmä, sisällön erittely, teemoittelu, tyypittely). Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia laadullisen tutkimussuunnitelman. Opiskelija saa valmiuden laadullisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) (18 op) -kokonaisuutta.

Laadulliset tutkimusmenetelmät -jakson on oltava kokonaisuudessaan suoritettu ennen Tutkielma ja proseminaari -jakson aloittamista.

Ennakkotehtävä + verkkoluennot 12 t + ryhmäopetus 4 t + oppimistehtävä

Ennakkotehtävän ohjeistus on Moodlessa ympäristön avautuessa ke 4.11.15. Tehtävä tehdään ennen ensimmäistä verkkoluentoa.

Ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus Helsingissä.

Verkkoluennot:

  • ti 10.11.15 klo 16.30-19.00
  • ti 17.11.15 klo 16.30-19.00
  • ti 24.11.15 klo 16.30-19.00
  • ti 1.12.15 klo 16.30-19.00

Verkkoluennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos opiskelija ei kuitenkaan pysty osallistumaan verkkoluennolle reaaliaikaisesti, hän voi katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Tällöin hänen on kuitenkin suoritettava luentoon liittyvät tehtävät itsenäisesti Moodlesta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Ryhmäopetus (harjoitukset) Helsingissä:
Opetuspaikka: Fabianinkatu 26, seminaarihuone 403

  • ti 8.12.15 klo 16.30-19.45

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Oppimistehtävän palautus Moodleen:

  • ma 25.1.16

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: ke 4.11.15. Moodleen tulee kirjautua ennen ensimmäistä verkkoluentokertaa ja tehdä sieltä löytyvä ennakkotehtävä. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.


Korvaavuuden hakeminen aiempien vastaavien opintojen perusteella:

Opiskelija, joka on aikaisemmin suorittanut kasvatustieteelliset aineopintojen kvalitatiiviset tutkimusmenetelmäopinnot, voi opettajan päätöksellä suorittaa jakson tekemällä korvaavan harjoitustehtävän tai hakea jaksosta täyttä hyväksilukua.

Toimita korvaavuusanomus hyvissä ajoin ennen jakson opetuksen alkua opintosihteerille osoitteeseen: HY/Avoin yliopisto/Lahden toimipiste, Marja Haapala, Kirkkokatu 16, 15140 Lahti tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen marja.haapala(at)helsinki.fi. Mikäli aiemmat opinnot on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa, liitä mukaan opintosuoritusote sekä kuvaus, josta ilmenee suoritetun kurssin laajuus ja kirjallisuus. Huom! Myös sähköpostitse lähetettävässä anomuksessa tulee olla allekirjoitus, eli tulosta ja allekirjoita lomake ja skannaa se sitten sähköpostin liitteeksi.

Saatuasi hyväksytyn päätöksen sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

1) Jos haluat tulevaisuudessa liittää erityispedagogiikan aineopintokokonaisuuden osaksi samaa tutkintoa, johon korvaavuuden perusteeksi ilmoittamasi aiemmin suoritettu opintojakso sisältyy: sinun tulee tehdä Moodlesta löytyvä korvaava tehtävä ja palauttaa se ma 25.1.16 mennessä.

2) Jos sinulla ei ole tavoitteena liittää erityispedagogiikan aineopintokokonaisuutta osaksi samaa tutkintoa, johon korvaavuuden perusteeksi ilmoittamasi aiemmin suoritettu opintojakso sisältyy: voit saada jakson kokonaan hyväksiluettuna. Tässä tapauksessa sinun tulee hyväksytyn korvaavuuspäätöksen saatuasi pyytää opintosihteeriä rekisteröimään Laadulliset tutkimusmenetelmät 3 op -jakso hyväksiluettuna suorituksena. Et siis tässä tapauksessa tee tämän kurssin puitteissa mitään erillistä suoritusta. Hyväksilukupyyntö tulee tehdä opintosihteerille yhteydenottolomakkeella viimeistään kurssin päättymiseen mennessä.

Eskola, J., & Suoranta, J. (2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 5. painos. 268 s.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.