Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 8.12.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op opintomaksu on 270 euroa. Laadulliset tutkimusmenetelmät 1 (3 op) opintomaksu on 45 euroa. Lisätietoja.

Huom! Ennen kuin ilmoittaudut, olethan rekisteröitynyt e-lomakkeella erityispedagogiikan aineopinnot osa 2:n (menetelmäopinnot) opintokokonaisuuden opiskelijaksi. Näihin opintoihin voi ilmoittautua vain ilmoittautumalla kerralla koko opintokokonaisuuteen.

Yksittäin tälle kurssille on mahdollista ilmoittautua vain, mikäli opiskelija on aikaisemmin aloittanut erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja haluaa täydentää kesken jääneitä opintojaan.

Rekisteröitymislomake menetelmäopintoihin: e-lomake

Rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen: Menetelmäopinnot 20 op.

Ilmoittautuminen erityispedagogiikan aineopintojen (menetelmäopinnot) 18 op kokonaisuuteen alkaa ke 3.8. ja yksittäiselle opintojaksolle 24.9.2016 alkaen. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta. Aineopintojen menetelmäopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Opiskelija saa tietoa laadullisista aineistonkeruu- ja analyysimenetelmistä (esimerkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, etnografinen tutkimus, grounded theory, elämänkertatutkimus, eläytymismenetelmä, sisällön erittely, teemoittelu, tyypittely). Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia laadullisen tutkimussuunnitelman. Opiskelija saa valmiuden laadullisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen.

Perehdytään laadullisiin tutkimusmenetelmiin.

Luennot 12 t + ryhmäopetus 4t + oppimispäiväkirja

Määrälliset tutkimusmenetelmät 1 ja Laadulliset tutkimusmenetelmät 1 opintojaksoja suositellaan suoritettavaksi ennen tai samaan aikaan Tutkielma ja proseminaarin kanssa.

Eskola, J., & Suoranta, J. (2001). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 5. painos. 268 s.

Asteikolla 0-5

Ennakkotehtävän ohjeistus on Moodlessa ympäristön avautuessa ke 19.10.16. Tehtävä tehdään ennen ensimmäistä verkkoluentoa. Ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus Helsingissä.

Verkkoluennot:

ti 8.11.16 klo 16.30-19.00
ti 15.11.16 klo 16.30-19.00
ti 22.11.16 klo 16.30-19.00
ti 29.11.16 klo 16.30-19.00

Verkkoluennoille suositellaan osallistumista reaaliaikaisesti. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan verkkoluennolle reaaliaikaisesti, voit katsoa jälkikäteen luentotallenteen verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Tällöin sinun on kuitenkin suoritettava luentoon liittyvät tehtävät itsenäisesti Moodlesta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Ryhmäopetus (harjoitukset) Helsingissä:

to 8.12.16 klo 16.30-19.45

Oppimistehtävän palautus Moodleen ma 23.1.17 mennessä.

Korvaavuuden hakeminen aikaisempien vastaavien opintojen perusteella

Jos olet aikaisemmin suorittanut kasvatustieteelliset aineopintojen kvalitatiiviset tutkimusmenetelmäopinnot (alle 10 vuotta vanhat), voit opettajan päätöksellä
suorittaa jakson tekemällä korvaavan harjoitustehtävän tai voit hakea jaksosta täyttä hyväksilukua. Korvaavuutta pitää hakea verkko-oppimisympäristö Moodlessa hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua eli heti Moodle-sivujen avauduttua. (Huom! korvaavuuden hakuaika tällä kurssilla on 19.10. -26.10.16)

Korvaavuutta hakiessasi sinun tulee toimittaa Moodlen kautta liitetiedostona rekisteriote, josta selviää korvaavuuden anomisen perusteena olevat aiemmat opinnot. Sinulle ilmoitetaan korvaavuuspäätös (hyväksytty/hylätty) Moodlen oppimisympäristössä Arvioinnit -kohdassa. Lisätietoja Moodlessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.