Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva käsityötieteestä tieteenalana ja tutkimuskenttänä. Kurssilla tutustutaan käsityötieteen teoreettisiin perusteisiin, käsityöllisen suunnittelun ja kokonaisen käsityön osatekijöihin sekä yhteisölliseen suunnitteluun.

Sisältö:
- tieteenalan kehityksen pääpiirteet ja käsityötieteen teoreettiset perusteet
- käsityöprosessi, visuaaliset esitysmuodot ja käyttäjälähtöinen suunnittelu
- tutkiva yhteisöllinen suunnittelu teemaperustaisena työskentelynä ja ryhmätyönä

Opintojakso on osa käsityötieteen perusopintokokonaisuutta (25 op).

Luennot 14 t + tentti
TAI
Luennot 14 t + essee

Luennot

  • ti 17.11. klo 17-19.30
  • to 19.11. klo 17-19.30
  • ti 24.11. klo 17-20.15
  • to 26.11. klo 17-20.15

Tenttipäivät

  • Tentti ma 14.12.15 klo 17-20
  • Uusintatentit ma 25.1.16 ja ke 9.3.16 klo 17-20

Opetuspaikka (myös tentit): Etelä-Tapiolan lukio, Ahertajantie 5

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET
Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa. Lue lisää opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kaukinen & Collanus (toim.) 2006. Tekstejä ja kangastuksia. Akatiimi.
Sekä erikseen osoitettavat ajankohtaiset tieteelliset artikkelit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opetuspaikkakunta: Espoo
Toteuttaja:
Espoon työväenopisto

 

 

 

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.