Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva käsityötieteestä tieteenalana ja tutkimuskenttänä. Kurssilla tutustutaan käsityötieteen teoreettisiin perusteisiin, käsityöllisen suunnittelun ja kokonaisen käsityön osatekijöihin sekä yhteisölliseen suunnitteluun.

Sisältö:
- tieteenalan kehityksen pääpiirteet ja käsityötieteen teoreettiset perusteet
- käsityöprosessi, visuaaliset esitysmuodot ja käyttäjälähtöinen suunnittelu
- tutkiva yhteisöllinen suunnittelu teemaperustaisena työskentelynä ja ryhmätyönä

Luennot 14 t + tentti

Kaukinen & Collanus (toim.) 2006. Tekstejä ja kangastuksia. Akatiimi.
Sekä erikseen osoitettavat ajankohtaiset tieteelliset artikkelit

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. 

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Pietarsaari

Toteuttaja: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

PL 556 (Talonpojankatu 2 B)
67701 Kokkola
Puhelin: 040 7518 029, 045 632 7766
Faksi: (06) 829 4291
Sähköposti: teija.myllymaki@chydenius.fi
WWW: http://www.kpkesayliopisto.fi

 

 

 

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.