Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Kuvaus

Perehdytään keskeiseen visuaaliseen peruskäsitteistöön, visuaalisiin elementteihin ja voimiin tekstiili- ja vaatetussuunnittelun keinoina ja välineinä. Värien suhteellisuuden, vuorovaikutuksen ja ilmaisullisuuden hahmottaminen harjoitusten avulla. 

Opintojakso on osa käsityötieteen perusopintokokonaisuutta (25 op).

Luennot 8 t + ryhmäopetus 30 t + arviointi 2 t

Luennot ja ryhmäopetus:
(päivitetty 18.9.15)

  • ti 15.9. klo 18-19.30 (jatkona orientaatiotilaisuudelle, joka on klo 17-17.45)
  • ti 22.9., ti 29.9., ti 6.10, ti 20.10., ti 27.10., ti 3.11. ja ti 10.11. klo 17-20.15
  • la 24.10. klo 10-15.15

Ryhmäopetus ja arviointi (huom. päivämäärä muuttunut):
ti 12.1.16 klo 17-20.15

Opetuspaikka: Ahertajantie 6 C, 1. krs

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET
Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa. Lue lisää opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat viimeistään: 15.09.2015.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Soveltuvin osin:

Albers, J. 1991. Värien vuorovaikutus. Helsinki: Vapaa taidekoulu.
Arnkil, H. 2008. Värit havaintojen maailmassa. Taideteollinen korkeakoulu.
Itten, J. 2004. Värit taiteessa. Värien subjektiivinen kokeminen ja objektiivinen tunnistaminen johdatuksena taiteeseen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Taide.

Oheiskirjallisuus:

Seppänen Janne, 2010. Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Vastapaino
Stoops, J. & Samuelson, J. 1990. 2. uudistettu painos. Design Dialogue. Davis Publications. Soveltuvin osin.
Pusa, U. 1979. Plastillinen sommittelu. TKK.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opetuspaikkakunta: Espoo
Toteuttaja:
Espoon työväenopisto

Opettaja: TaM Katriina Leppänen

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.