Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Perehdytään keskeiseen visuaaliseen peruskäsitteistöön, visuaalisiin elementteihin ja voimiin tekstiili- ja vaatetussuunnittelun keinoina ja välineinä. Värien suhteellisuuden, vuorovaikutuksen ja ilmaisullisuuden hahmottaminen harjoitusten avulla. 

Luennot 8 t + ryhmäopetus 30 t + arviointi 2 t

Soveltuvin osin:

Albers, J. 1991. Värien vuorovaikutus. Helsinki: Vapaa taidekoulu.
Arnkil, H. 2008. Värit havaintojen maailmassa. Taideteollinen korkeakoulu.
Itten, J. 2004. Värit taiteessa. Värien subjektiivinen kokeminen ja objektiivinen tunnistaminen johdatuksena taiteeseen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Taide.

Oheiskirjallisuus:

Seppänen Janne, 2010. Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Vastapaino
Stoops, J. & Samuelson, J. 1990. 2. uudistettu painos. Design Dialogue. Davis Publications. Soveltuvin osin.
Pusa, U. 1979. Plastillinen sommittelu. TKK.

Arviointi asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. 

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Pietarsaari

Toteuttaja: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

PL 556 (Talonpojankatu 2 B)
67701 Kokkola
Puhelin: 040 7518 029, 045 632 7766
Faksi: (06) 829 4291
Sähköposti: teija.myllymaki@chydenius.fi
WWW: http://www.kpkesayliopisto.fi

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.