Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Kuvaus

Opiskelija perehtyy tekstiiliraaka-aineisiin sekä lankojen ja kankaiden valmistusmenetelmiin, tekstiilien sidoksiin ja rakenteisiin sekä viimeistyksiin ja käyttötarkoituksiin. Tavoitteena on oppia tunnistamaan tekstiilirakenteita ja kuituraaka-aineita.

Sisältö:
- tekstiiliraaka-aineet, kuidut, lankojen ja kankaiden valmistus- ja viimeistysmenetelmät
- kuitujen, lankojen ja kankaiden perusparametrien määrittäminen standardoitujen menetelmien mukaan
- materiaalien ominaisuudet ja käyttökohteet

Opintojakso on osa käsityötieteen perusopintokokonaisuutta (25 op).

Luennot 18 t + ryhmäopetus 12 t + tentti

Luennot ja ryhmäopetus:

  • ti 15.3.16 klo 17-20.15
  • ti 29.3.-19.4. klo 17-20.15
  • la 2.4. klo 10-15.30
  • ma 11.4. klo 17-20.15

Tentit:

  • Ma 9.5.16 klo 17-20
  • Ke 8.6.16 klo 17-20
  • Kolmannen tenttikerran ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Opetus- ja tenttipaikka: Ahertajantie 6 C, 1. krs

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET
Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa. Lue lisää opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Boncamper, I. 2004. Tekstiili-oppi: kuituraaka-aineet. 2. korjattu laitos. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja C20. Soveltuvin osin.
Eberle, H. & et al. 2007. Ammattina vaate. 1.-4. p. WSOYpro, S. 68-132.
Saville, B.P. 1999, Physical Testing of Textiles, Woodhead Publishing. Luvut: 3 Fibre Dimensions, s. 44-76 sekä 4 Yarn Tests, alaluvut 4.1 ja 4.2, s. 77-94. Saatavissa sähköisenä Knovel-e-kirjatietokannasta

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opetuspaikkakunta: Espoo
Toteuttaja:
Espoon työväenopisto

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.