Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opiskelija perehtyy tekstiiliraaka-aineisiin sekä lankojen ja kankaiden valmistusmenetelmiin, tekstiilien sidoksiin ja rakenteisiin sekä viimeistyksiin ja käyttötarkoituksiin. Tavoitteena on oppia tunnistamaan tekstiilirakenteita ja kuituraaka-aineita.

Sisältö:
- tekstiiliraaka-aineet, kuidut, lankojen ja kankaiden valmistus- ja viimeistysmenetelmät
- kuitujen, lankojen ja kankaiden perusparametrien määrittäminen standardoitujen menetelmien mukaan
- materiaalien ominaisuudet ja käyttökohteet

Luennot 18 t + ryhmäopetus 12 t + tentti

Boncamper, I. 2004. Tekstiili-oppi: kuituraaka-aineet. 2. korjattu laitos. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeen ammattikorkeakoulun julkaisuja C20. Soveltuvin osin.
Eberle, H. & et al. 2007. Ammattina vaate. 1.-4. p. WSOYpro, S. 68-132.
Saville, B.P. 1999, Physical Testing of Textiles, Woodhead Publishing. Luvut: 3 Fibre Dimensions, s. 44-76 sekä 4 Yarn Tests, alaluvut 4.1 ja 4.2, s. 77-94. Saatavissa sähköisenä Knovel-e-kirjatietokannasta

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. 

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Pietarsaari

Toteuttaja: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

PL 556 (Talonpojankatu 2 B)
67701 Kokkola
Puhelin: 040 7518 029, 045 632 7766
Faksi: (06) 829 4291
Sähköposti: teija.myllymaki@chydenius.fi
WWW: http://www.kpkesayliopisto.fi

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.