Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 20 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta.

Kuvaus

Opiskelija perehtyy kuluttajuuden keskeisiin käsitteisiin sekä tekstiileiden elinkaareen ja kuluttamiseen kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena on oppia ymmärtämään materiaalien, niiden välittämien mielikuvien ja merkitysten kokonaisuutta suhteessa kestävään kuluttamiseen.

Sisältö:

- kuluttajuus ja tekstiilit
- tekstiilien elinkaari ja kuluttaminen kestävän kehityksen näkökulmasta


Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 10.8.15. Kirjaudu Moodleen mahdollisimman pian.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita, mm. Moodle-oppimisympäristöä.

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Verkkokurssi, joka sisältää luentotallenteita, oppimistehtäviä ja verkkotentin Moodle-oppimisympäristössä.


Opetuksen aika:

Opetus on aikavälillä 10.8.-6.9.15.


Verkkotentit:

ma 14.9.15 klo 17-19
ke 7.10.15 klo 17-19
ke 4.11.15 klo 17-19

Aalto, K. 2014. Kuluttajien halukkuus ja toimintatavat tekstiilien kierrätyksessä. Kuluttajatutkimuskeskus Tutkimuksia ja selvityksiä 12/2014. Kuluttajatutkimuskeskus. Saatavissa internetistä: http://hdl.handle.net/10138/153031

Anttila, M. 2003. Vaatetuksen kulutus ja sen tutkimuksen problematiikka. Teoksessa R. Koskennurmi-Sivonen ja A-M Raunio (toim.) Vaatekirja. 2. painos. S. 30-50

Haanpää, L. 2009. Vastuullinen kuluttajuus ja ympäristömyötäisyys kulutusasenteissa. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja. s. 66-82.

Prevention of Textile Waste. Material flows of textiles in three Nordic countries and suggestions on policy instruments. 2012. Pohjoismaiden neuvosto. Soveltuvin osin. Saatavissa internetistä: http://nordicfashionassociation.com/sites/default/files/tn2012545_web.pdf

Ajankohtaiset artikkelit


Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman Opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ke 3.6.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.


Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: FT, dos. Riikka Räisänen


Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston käsityötieteen oppiaineen yhteydenottolomake.

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta.