Mitä tarkoittaa tekstiilien kestävä tuottaminen, kuluttaminen ja käyttö? Ajankohtainen verkkokurssi alkaa 22.8.2016.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoa.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 14.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään kuluttajuuden keskeisiin käsitteisiin erityisesti tekstiileiden kuluttamisen ja kestävän kehityksen näkökulmista. Tavoitteena on oppia ymmärtämään materiaalien, niiden välittämien mielikuvien ja merkitysten kokonaisuutta suhteessa kestävään kuluttamiseen.

Sisältö:
- kuluttajuus ja hyödykemarkkinat
- kestävä kehitys, tekstiilien elinkaari ja kuluttaminen
- käsityö kestävän kehityksen näkökulmasta
- kuluttajakasvatus

Verkkokurssi (sis. oppimistehtäviä ja verkkotentin)

Aalto, K. 2014. Kuluttajien halukkuus ja toimintatavat tekstiilien kierrätyksessä. Kuluttajatutkimuskeskus Tutkimuksia ja selvityksiä 12/2014. Kuluttajatutkimuskeskus. Saatavissa internetistä: http://hdl.handle.net/10138/153031

Anttila, M. 2003. Vaatetuksen kulutus ja sen tutkimuksen problematiikka. Teoksessa R. Koskennurmi-Sivonen ja A-M Raunio (toim.) Vaatekirja. 2. painos. S. 30-50

Haanpää, L. 2009. Vastuullinen kuluttajuus ja ympäristömyötäisyys kulutusasenteissa. Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja. s. 66-82.

Prevention of Textile Waste. Material flows of textiles in three Nordic countries and suggestions on policy instruments. 2012. Pohjoismaiden neuvosto. Soveltuvin osin. Saatavissa internetistä: http://nordicfashionassociation.com/sites/default/files/tn2012545_web.pdf

Ajankohtaiset artikkelit

Arviointiasteikko 0-5.

Verkkokurssi, joka sisältää luento- ja aineistotallenteita, oppimistehtäviä (2 kpl) ja tentin

Opetuksen aika:
Opetus on aikavälillä 22.8.-18.9.2016. Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu 22.8.

Verkkotentit:

ma 26.9.16 klo 17-19
ke 26.10.16 klo 17-19
ma 21.11.16 klo 17-19

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta.