Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Kuvaus

Hallitaan ompelun perusteet.

Ompelun työvälineet, työtilat ja tekniikat sekä niiden tutkimus. Sisustus- ja vaatetustekstiilien peruskäsitteistö ja -rakenteet. Ompelun kriittiset kohdat. Poikkileikkauskuvien tulkitseminen ja piirtäminen. Sanallisten ja kuvallisten valmistusohjeiden noudattaminen, arvioiminen ja kehittäminen. Yhteisöllinen suunnittelu- ja valmistusprojekti.

Opintojakso on osa käsityötieteen perusopintokokonaisuutta (25 op).

Luennot 22 t + ryhmäopetus 26 t + opiskelijoiden omatoiminen ryhmätyöskentely 20 t

Luennot ja ryhmäopetus:

  • ma 18.1. ja ma 1.2. ja ma 15.2. ja ma 29.2.16 klo 17-20.15
  • ti 19.1. klo 17-20.15
  • la 30.1. klo 10-15.30, la 6.2. klo 10-16, la 13.2. klo 10-15.30, la 5.3. klo 10-15.45

Omatoiminen ryhmätyöskentely:

  • ti 26.1.-16.2. ja ti 1.3. klo 17-20.15

Arviointikerta:

  • ma 14.3. klo 17-19.30

Opetuspaikka: Ahertajantie 6 C, 1. krs

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET
Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa. Lue lisää opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Black, L. R. 2010. Dream Sewing Spaces: Design & Organization for Spaces Large & Small (2. painos). Portland, OR: Palmer/Pletsch Publishing. Soveltuvin osin.
Ompelukone ja saumuri. Sanasto. Suomen standardisoimisliitto. SFS 5754.
Slocum, A. C. & Beard, C. A. 2005. Development of a CAI module and comparison of its effectiveness with traditional classroom instruction. Clothing and Textiles Research Journal, 23(4), 298-306. Artikkeli saatavilla Nelli-portaalin kautta: www.nelliportaali.fi
Smith, A. 2010. Ompelun ABC. Suom. E. Vienamo. Helsinki: Perhemediat. Soveltuvin osin.
Ylönen, H. & Häkkinen, R. 2005. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja. Helsinki:Otava. Soveltuvin osin.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opetuspaikkakunta: Espoo
Toteuttaja:
Espoon työväenopisto

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.