Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Hallitaan ompelun perusteet.

Ompelun työvälineet, työtilat ja tekniikat sekä niiden tutkimus. Sisustus- ja vaatetustekstiilien peruskäsitteistö ja -rakenteet. Ompelun kriittiset kohdat. Poikkileikkauskuvien tulkitseminen ja piirtäminen. Sanallisten ja kuvallisten valmistusohjeiden noudattaminen, arvioiminen ja kehittäminen. Yhteisöllinen suunnittelu- ja valmistusprojekti.

Luennot 22 t + ryhmäopetus 26 t + opiskelijoiden omatoiminen ryhmätyöskentely 20 t

Black, L. R. 2010. Dream Sewing Spaces: Design & Organization for Spaces Large & Small (2. painos). Portland, OR: Palmer/Pletsch Publishing. Soveltuvin osin.
Ompelukone ja saumuri. Sanasto. Suomen standardisoimisliitto. SFS 5754.
Slocum, A. C. & Beard, C. A. 2005. Development of a CAI module and comparison of its effectiveness with traditional classroom instruction. Clothing and Textiles Research Journal, 23(4), 298-306. Artikkeli saatavilla Nelli-portaalin kautta: www.nelliportaali.fi
Smith, A. 2010. Ompelun ABC. Suom. E. Vienamo. Helsinki: Perhemediat. Soveltuvin osin.
Ylönen, H. & Häkkinen, R. 2005. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja. Helsinki:Otava. Soveltuvin osin.

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. 

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Pietarsaari

Toteuttaja: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

PL 556 (Talonpojankatu 2 B)
67701 Kokkola
Puhelin: 040 7518 029, 045 632 7766
Faksi: (06) 829 4291
Sähköposti: teija.myllymaki@chydenius.fi
WWW: http://www.kpkesayliopisto.fi

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.