Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Vaatteen kaavoitusprosessit.

Opintojaksolla Vaatteen kaavoitusprosessit kaavoitetun perusvaateyhdistelmän tekninen suunnittelu ja valmistus.

Henkilökohtaisen perusvaateyhdistelmän toteutus kudotusta vaatetuskankaasta (puuvilla, pellava, sekoitteet). Vuorittaminen ja tukikankaat. Kankaan leikkuusuunnitelma. Rakenteellisten ratkaisujen suunnittelu ja kokeilu. Tasokuvat, poikkileikkauskuvat ja työjärjestys. Vaatteiden sovitus ja sovitusmuutokset. Ratkaisujen perustelu ja arviointi.

Luento-opetus 8 tuntia, ryhmäopetus 20 tuntia, omatoiminen ryhmätyöskentely 20 tuntia.

Soveltuvin osin:

Anttila, R. & Jokinen, R. 2002. Sovitus ja muotoilu. Helsinki: Opetushallitus.
Cole, J. & Czachor, S. 2009. Professional sewing techniques for designers. New York: Fairchild Books.
Kangas, S., Lindfors, W., Rikkinen, I. & Sinkkonen, R. 1994 tai uudempi painos. Vaatetusalan ammattitekniikka, työtapakortistot.
Ylönen, H. & Häkkinen, R. 2005. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja. Helsinki: Otava.

Oheiskirjallisuus:

Koskennurmi-Sivonen, R. &  Anttila, M. 2006. Käsityö, laatu ja kestävä kehitys. Teoksessa Jari Lavonen (toim.) Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Tutkimuksia 285. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos, 299–308.

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Espoo

Toteuttaja: Espoon kaupungin työväenopisto

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.