Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Toteuttaja: Espoon työväenopisto

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa. Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Vaatteen kaavoitusprosessit 3 op

Opintojakson tavoitteena on oppia kaavoitetun perusvaateyhdistelmän tekninen suunnittelu ja valmistus.

Opintojaksolla toteutetaan henkilökohtainen perusvaateyhdistelmä kudotusta vaatetuskankaasta (puuvilla, pellava, sekoitteet). Vuorittaminen ja tukikankaat, kankaan leikkuusuunnitelma, rakenteellisten ratkaisujen suunnittelu ja kokeilu, tasokuvat, poikkileikkauskuvat ja työjärjestys. Vaatteiden sovitus ja sovitusmuutokset. Ratkaisujen perustelu ja arviointi.

Luento-opetus 8 tuntia, ryhmäopetus 20 tuntia, omatoiminen ryhmätyöskentely 20 tuntia.

Soveltuvin osin:

Anttila, R. & Jokinen, R. 2002. Sovitus ja muotoilu. Helsinki: Opetushallitus.
Cole, J. & Czachor, S. 2009. Professional sewing techniques for designers. New York: Fairchild Books.
Kangas, S., Lindfors, W., Rikkinen, I. & Sinkkonen, R. 1994 tai uudempi painos. Vaatetusalan ammattitekniikka, työtapakortistot.
Ylönen, H. & Häkkinen, R. 2005. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja. Helsinki: Otava.

Oheiskirjallisuus:

Koskennurmi-Sivonen, R. & Anttila, M. 2006. Käsityö, laatu ja kestävä kehitys. Teoksessa Jari Lavonen (toim.) Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Tutkimuksia 285. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos, 299–308.

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Luennot:
ti 10.1. klo 17.00-20.15
ti 17.1. klo 17.00-20.15

Ryhmäopetus:
ti 24.1. klo 17.00-20.00
ti 31.1. klo 17.00-20.00
ti 7.2. klo 17.00-20.00
ti 14.2. klo 17.00-20.00
ti 28.2. klo 17.00-20.00

Omatoiminen ryhmätyöskentely:
ti 7.3. klo 17.00-20.15
ti 14.3. klo 17.00-20.15
ti 21.3. klo 17.00-20.15
ti 28.3. klo 17.00-20.15
ti 4.4. klo 17.00-20.15

Opintojakson päätös:
ti 11.4. klo 17.00-18.30

Opetuspaikka: Espoon työväenopisto, Itätuulentie 1 (III kerros, käsityöluokka) (Tapiola)

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa opintokokonaisuutta Käsityötieteen perusopinnot (25 op).