Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Suositus: Ompeluteknologia, Visuaalinen suunnittelu

Perehdytään perusvaatteiden osalta yksilöllisen mallin ja kaavan suunnitteluun syklisenä prosessina.

Mallin suunnittelu. Johdatus kaavoitusprosesseihin, mitoitus, peruskaavajärjestelmät, kuosittelu tasossa, kokeileva muotoilu, istuvuus ja sovittaminen, kaavan tuottamisprosessien vertailu ja arviointi. Suunnitellun perusvaateyhdistelmän kaavoitus ja kaavoituksen testaus.

Luento-opetus 26 t, ryhmäopetus 28 t, kaavoitusharjoitukset 14 t, raportti tai kuulustelu.

Melkas, A., Raitio-Nyholm, S. & Räsänen, M-L. 1996 (tai myöhempi). Vaatetusalan kaavatekniikka. Naisten pukimien peruskaavat 1. Helsinki: Edita. s.1-112.
Salo-Mattila, K. 2009. Ruumiin ja muodin välissä. Tutkimus vaatteen kaavoituksen kehityksestä. Helsinki: Helsingin yliopisto, kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. s.1-24, 97-149.

Oheiskirjallisuus:

Anttila, R. & Jokinen, R. 2002. Sovitus ja muotoilu. Helsinki: Opetushallitus. Soveltuvin osin.
DeLong, M. 1998. The Way We Look. Dress and Aesthetics. Second Edition. New York: Fairchild. Soveltuvin osin.
Kopp, E., Rolfo, V., Zelin, B. & Gross, L. 1992 (tai myöhempi). Designing apparel through the flat pattern. New York: Fairchild. Soveltuvin osin.
Schnittkonstruktionen für Kleider und Blusen. System M. Müller & Sohn. 1992 (tai myöhempi). Deutsche Bekleidungs-Akademie. München: Rundschau-Verlag Otto G. Königer. Soveltuvin osin.
Schnittkonstruktionen für Röcke und Hosen. System M. Müller & Sohn. 1996 (tai myöhempi). Deutsche Bekleidungs-Akademie. München: Rundschau-Verlag Otto G. Königer. Soveltuvin osin.

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Espoo

Toteuttaja: Espoon kaupungin työväenopisto

Opintojakso on osa Käsityötieteen perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.