Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Opintokokonaisuuden hinta on 495 euroa, josta Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston perimä maksu on 250 euroa ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston osuus 245 euroa.

Kuvaus

Kasvatustieteiden opinnoissa

  • Saat tietoa eri-ikäisten ihmisten kehityksestä, oppimisesta ja ohjaamisesta.
  • Opit kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvistä vuorovaikutusprosesseista.
  • Saat tietoa oppimisen ilmiöistä ja prosesseista erilaisissa organisaatioissa ja oppimisympäristöissä.
  • Voit perehtyä yhteisöjen kehitys- ja muutosprosesseihin tai henkilöstön kehittämiseen.

Kasvatustieteet on ennen kaikkea yleissivistävä ja monitieteellinen oppiaine. Sen opiskeleminen soveltuu niin kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus- ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville kuin esimerkiksi henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiehille. Opinnoista on hyötyä haettaessa erilaisiin ohjaaja- ja opettajakoulutuksiin sekä opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kasvatustieteet tutkivat kasvua, kehitystä ja oppimista sekä näiden prosessien edistämistä kasvatuksen ja opetuksen avulla. Kasvatustieteissä tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen koko kirjoa lapsuudesta vanhuuteen niin yhteiskunnallisista, kulttuurisista, yhteisöllisistä kuin yksilöllisistä näkökulmista.

Lue lisää kasvatustieteiden opinnoista.

Kunkin opintojakson suoritustapa on jakson opinto-ohjelmassa.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintojaksoilla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 7.9.2015.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso kirjallisuus opintokokonaisuuteen kuuluvien jaksojen opinto-ohjelmista.

Opintojaksot arvioidaan asteikolla 0-5 tai hyväksytty-hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opetuspaikkakunta: Lahti

Toteuttaja:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Kirkkokatu 16
15140 LAHTI

Toimisto:

p. 044 7290020
fax (03) 7831200

sähköpostiosoite: info@paijathameenkesayliopisto.fi

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintokokonaisuuteen Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatus) perusopinnot (25 op) - A64160 kuuluu seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kasvatustieteisiin (3 op) P 1. - A64161
  • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (4 op) P 2. - A64162
  • Opetuksen ja oppimisen perusteet (4 op) P 3. - A64163
  • Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostoissa (4 op) P 4. - A64164
  • Kohti tutkivaa työtapaa (5 op) P 5. - A64165
  • Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa (5 op) P 6. - A64166