Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.5.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opiskelija tutustuu yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen keskeisiin kysymyksiin, tehtäväalueisiin ja pyrkimyksiin.

Luento 4 t + luentotallenteet + verkkokeskustelut + kirjallisuus + oppimistehtävä

  • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (2004, myös uudempi painos käy) Johdatus kasvatustieteisiin. WSOY.
  • opettajan osoittama muu materiaali

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

Luennolla ei ole pakollista läsnäoloa.

Opintojakso alkaa 9.5.2016.

Verkkotyöskentelyä vk 19-24

Lähiluento ma 16.5. klo 16.30-19.45

Verkkokeskustelu vk 21.

Oppimispäiväkirjan palautus ti 21.6.2016 mennessä tai viimeistään 27.6.2016.

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Moodle avautuu ma 9.5.16. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään 23.5.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:n perusopintokokonaisuutta.