Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Ilmoittaudu

Aikataulu

Verkkotentit

Muut tapahtumat

PäiväAikaOtsikkoPaikka

La 11.6.2016
00:00 - 23:59
kesto 3 t
Moodle
La 6.8.2016
00:00 - 23:59
kesto 3 t
Moodle
Ma 12.9.2016
00:00 - 23:59
kesto 3 t
Moodle

Materiaalit

Kasvatus-lehdet

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntatieteellisiin, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, peruskäsitteisiin sekä tällä monitieteisellä alueella tehtävän tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin.

verkkotentti ja kirjallisuus

  • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000-2013, 2.-5. painos) Kasvatussosiologia. WSOY.
  • opettajan osoittamat 4 artikkelia Kasvatus-lehden teemanumeroista 1/2004, 2/2007 ja 5/2011:
  1. Hilpelä, J. (2004) Järjen epäilyä ja suunnittelemattomuuden ylistystä? Ekskursio uusliberalistiseen koulutuspolitiikkaan. Kasvatus 35(1), 55-65.
  2. Lehtonen, J. (2007) Koulukokemukset pohjana ei-heteroseksuaalisten nuorten uranvalinnoille. Kasvatus 38(2), 144-153.
  3. Käyhkö, M. (2011) Vieras omassa perheessä. Koulussa hyvin menestyneiden tyttöjen koulunkäynti työläisperheessä. Kasvatus 42(5), 415-426.
  4. Räisänen, M. (2011) Koulutuspolitiikan punahilkka. Demko ry opettajan mallitarinan haastajana 1973?1989. Kasvatus 42(5), 441-454.
  • Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (Toim.) (2005) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä. Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Asteikolla 0-5

Opintojakso on verkkotentti, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 9.5.2016

Tenttipäivät:

la 11.6.2016 klo 0.00-24.00 (tenttiaika 3 t)
la 6.8.2016 klo 0.00-24.00 (tenttiaika 3 t)
ma 12.9.2016 klo 0.00-24.00 (tenttiaika 3 t)

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Opintojaksolle tulee ilmoittautua vähintään 10 vrk ennen tenttipäivää. Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!
Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä lomakkeella viimeistään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä. Toimita erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta oppiaineen opintosihteerille, yhteydenottolomake.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.