Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu (40 €) maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä 1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että 2) Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntatieteellisiin, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, peruskäsitteisiin sekä tällä monitieteisellä alueella tehtävän tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin.

Orientaatiotehtävä, oppimistehtävä, verkkokeskustelu, essee ja kirjallisuus

  • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000-2013, 2.-5. painos) Kasvatussosiologia. WSOY.
  • opettajan osoittamat artikkelit Kasvatus-lehden teemanumeroista 1/2004, 2/2007 ja 5/2011:
  1. Hilpelä, J. (2004) Järjen epäilyä ja suunnittelemattomuuden ylistystä? Ekskursio uusliberalistiseen koulutuspolitiikkaan. Kasvatus 35(1), 55-65.
  2. Lehtonen, J. (2007) Koulukokemukset pohjana ei-heteroseksuaalisten nuorten uranvalinnoille. Kasvatus 38(2), 144-153.
  3. Käyhkö, M. (2011) Vieras omassa perheessä. Koulussa hyvin menestyneiden tyttöjen koulunkäynti työläisperheessä. Kasvatus 42(5), 415-426.
  4. Gordon, T. & Lahelma, E. (2004) Etnografinen katse koulutuspolitiikkaan. Kasvatus 35(1), 66-78.

Asteikolla 0 - 5

Opintojakso alkaa 29.7. Moodle avautuu 9.5.

Orientaatiotehtävän palautus 5.8. mennessä.

Verkkokeskusteluihin valmistautuminen ja verkkokeskustelut vk 31-33

Oppimistehtävän palautus 5.9. mennessä.

Esseen palautus 19.9. mennessä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:n perusopintokokonaisuutta.