Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu opetuksen ja oppimisen perusteisiin ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

kirjatentti ma 14.9. klo 17-20, uusintatentit ma 26.10. klo 17-20 ja ma 7.12. klo 17-20

  • Biggs, J. & Tan, C. (2007, 2011, saatavilla myös e-kirjana) Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3)
  • Hakkarainen, K. (2003) Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384–401.
  • Jensen, M. (Red.) (2011) Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 13)
  • Säljö, R. (2004) Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)

Opetuksen korvaava kirjallisuus edellisten lisäksi:

  • Jensen, M. (Red.) (2011) Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur.

Kirjallisuus vaihtelee eri suoritustavoissa ja opetustapahtumissa. Katso kirjallisuus opinto-ohjelmasta.

Asteikolla 0 - 5

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintojakso vastaa lukuvuosien 2005–2012 tutkintovaatimuksissa opintojaksoa P 3. Opetus ja oppiminen. Opintojakson P 3. Opetus ja oppiminen suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet.

Lisätiedot opinnoista

Opetuspaikkakunta: Lahti

Toteuttaja:

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Kirkkokatu 16
15140 Lahti
Puhelin: (03) 8922 0400
Faksi: (03) 783 1200
Sähköposti: info@paijathameenkesayliopisto.fi
WWW: http://www.paijathameenkesayliopisto.fi

 

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.