Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu opetuksen ja oppimisen perusteisiin ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Opiskelija tutustuu opetuksen ja oppimisen perusteisiin ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.

a) osallistuminen opetukseen (12 t), kirjallisuus, opintoryhmätyöskentely verkossa, oppimistehtävä ja tentti

b) kirjallisuus ja tentti

Luennot ti-to 20.10.-27.10.2015 klo 17.00-20.15

Opintoryhmätyöskentely opettajan ohjauksessa ennen oppimistehtävän palauttamista verkko-oppimisympäristö Moodlesssa. Opettaja ohjaa opiskelijoita vk 47.

Oppimistehtävä palautetaan viimeistään 30.11.2015 verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Suoritustapa a) ja b)

Tentit:
ma 23.11.2015 klo 17.00-20.00
ma 11.1.2016 klo 17.00-20.00
ma 15.2.2016 klo 17.00-20.00.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 19.10.2015.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Suoritustapa a)

  • Biggs, J. & Tan, C. (2007, 2011, saatavilla myös e-kirjana: Teaching for quality learning at university) Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3)
  • Hakkarainen, K. (2003) Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384–401. Saatavilla myös: Kollektiivinen älykkyys
  • Jensen, M. (Red.) (2011) Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 13)
  • Säljö, R. (2004) Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. (luvut 1-6)

Suoritustapa b)

  • Biggs, J. & Tan, C. (2007, 2011, saatavilla myös e-kirjana: Teaching for quality learning at university) Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3)
  • Hakkarainen, K. (2003) Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384–401. Saatavilla myös: Kollektiivinen älykkyys
  • Jensen, M. (Red.) (2011) Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (koko kirja)
  • Säljö, R. (2004) Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. (luvut 1-6)

0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa. Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yliopiston rekiserissä opintojakson päättymisen jälkeen.

Opetuspaikkakunta: Riihimäki

Toteuttaja: Hämeen kesäyliopisto, Riihimäki

Sibeliuksenkatu 25 B
13100 Hämeenlinna
Puhelin: (03) 647 4070
Faksi: (03) 647 4077
Sähköposti: kesayliopisto@hame.fi
WWW: http://www.hameenkesayliopisto.fi
Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.