Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu opetuksen ja oppimisen perusteisiin ja niiden merkitykseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Luentotallenteiden kuuntelu, verkkokeskustelut, oppimispäiväkirja, soveltava tehtävä ja essee

  • Biggs, J. & Tan, C. (2007, 2011, saatavilla myös e-kirjana) Teaching for quality learning at university. Open University Press. (luvut 2 ja 3) Saatavilla myös: Teaching for quality learning at university
  • Hakkarainen, K. (2003) Kollektiivinen älykkyys. Psykologia 38(6), 384–401. Saatavilla myös: Kollektiivinen älykkyys
  • Jensen, M. (Red.) (2011) Lärandets grunder: teorier och perspektiv. Studentlitteratur. (luvut 1, 3 ja 13)
  • Säljö, R. (2004) Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY. (luvut 1-6)

Asteikolla 0 - 5

Opintojakso vastaa lukuvuosien 2005–2012 tutkintovaatimuksissa opintojaksoa P 3. Opetus ja oppiminen. Opintojakson P 3. Opetus ja oppiminen suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet.

Opintojakso alkaa 30.5.

Luentotallenteet kuunnellaan itsenäisesti ja niiden pohjalta keskustellaan verkossa. Tuutori Tuula Tuhkanen ohjaa verkkokeskusteluja ja vastaa opiskelijoiden kysymyksiin Moodlessa 30.5.-1.7.

Verkkokeskustelut:
Vk 22, 30.5.-5.6. Kuunnellaan luentotallenteet 1a-c (Teema 1), Verkkokeskustelu Teema 1
Vk 23, 6.6.-12.6. Kuunnellaan luentotallenteet 2a-d (Teema 2), Verkkokeskustelu Teema 2
Vk 24, 13.6.-19.6. Kuunnellaan luentotallenteet 3a-c (Teema 3), Verkkokeskustelu Teema 3
Vk 25-26, 20.6.-1.7. Kuunnellaan luentotallenteet 4a-b (Teema 4), Verkkokeskustelu Teema 4

Opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä 2.7.-31.7.
Tuutori Tuula Tuhkanen vastaa opiskelijoiden kysymyksiin Moodlessa 1.8.-8.8.

Oppimistehtävien (oppimispäiväkirja, soveltava tehtävä, essee) palautus 8.8.2016 Moodleen.

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Moodle avautuu ma 9.5.16. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään 5.6.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:n perusopintokokonaisuutta.