Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu (40 €) maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä 1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että 2) Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu työn organisoinnin historiallisiin perusmuotoihin ja erilaisiin lähestymistapoihin, joilla oppimista työssä, organisaatioissa ja verkostoissa voidaan tutkia ja kehittää.

Luentotallenteet, verkkokeskustelut, essee, kirjallisuus, verkkotentti

  • Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007) Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.
  • Engeström, Y. (2004) Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden.

Asteikolla 0 - 5

Opintojakso vastaa lukuvuosien 2005–2012 tutkintovaatimuksissa opintojaksoa P 4. Oppiminen työelämässä. Opintojakson P 4. Oppiminen työelämässä suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa P 4. Oppiminen työssä, organisaatiossa ja verkostoissa.

Opintojakso alkaa 4.7. Moodle avautuu 1.7.

Verkkokeskustelut vk 28 ja 30.

Essee palautetaan viimeistään 29.8.2016 verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Tenttipäivät:
ke 24.8.2016 klo 0.00-24.00 (tenttiaika 3 t)
ma 10.10.2016 klo 0.00-24.00 (tenttiaika 3 t)
la 26.11.2016 klo 0.00-24.00 (tenttiaika 3 t)

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!
Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä lomakkeella viimeistään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä. Toimita erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta oppiaineen opintosihteerille, yhteydenottolomake.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:n perusopintokokonaisuutta.