Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opintojaksolla on useita suoritustapoja.

  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E. & Lindblom-Ylänne, S. (2011) Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)

 Oheiskirjallisuus:

  • Patel, R. & Davison, B. (2011, 4. uppl.) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä WebOodissa 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä. Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yliopiston rekisterissä opintojakson päättymisen jälkeen.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään  oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen.

Ilmoittautuminen on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista:(mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Lahti

Toteuttaja: Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Kirkkokatu 16
15140 Lahti
Puhelin: (03) 8922 0400
Faksi: (03) 783 1200
Sähköposti: info@paijathameenkesayliopisto.fi
WWW: http://www.paijathameenkesayliopisto.fi

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.