Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ilmoittautuminen päättynyt

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Opintojakso kuuluu Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuuteen.

Ennakkotehtävä, ryhmätyö, luentotallenteiden kuuntelu, verkkoluennot, oppimistehtävät ja kirjallisuus

Jos opiskelija on opiskellut aikaisemmin vähintään 5 op vastaavia menetelmäopintoja, hän voi hakea korvaavuutta. Aiemmista metodologian opinnoista toimitetaan todistuskopio opettajalle. Tarkemmat tiedot opintojakson Moodlessa.

Vk 41: Ennakkotehtävä palautetaan 11.10.2015 mennessä verkko-oppimisympäristö Moodleen. Ennakkotehtävän aikataulussa suorittaminen on edellytys kurssin jatkotyöskentelyyn osallistumiseen (ks. vk 42-48).

Vk 42: Verkkoluento ma 12.10.2015 klo 17.00-18.00 (äänten testaus klo 16.45). Osallistumista voimakkaasti suositellaan työskentelyn käynnistämiseksi.
Vk 42: Omatoiminen työskentely alkaa (13.10.)
Vk 43: Verkkoluento 19.10.2015 klo 17.00-18.00 (äänten testaus klo 16.45). Osallistumista voimakkaasti suositellaan ryhmätyöskentelyn käynnistämiseksi.
Vk 43-45: Ryhmätyöskentelyä verkossa
Ryhmän yhteinen tuotos palautetaan viimeistään 8.11.2015.
Vk 46: Verkkoluento ma 9.11.2015 klo 17.00-19.00 (äänten testaus klo 16.45)
Vk 46-48: Yksilöllisen oppimistehtävän aloittaminen viimeistään (ti 10.11.)

Yksilöllinen oppimistehtävä palautetaan viimeistään 27.11.2015 verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 5.10.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E. & Lindblom-Ylänne, S. (2011) Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)
  • Patel, R. & Davison, B. (2011, 4. uppl.) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur.

Lisäksi suositellaan seuraavia teoksia (osittain), joissa selostetaan yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla monia jakson sisältöjä:

  • Heikkilä, T., 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita, sivut 7–79. 7. uudistettu painos.
  • Alkula, T., Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Juva: WSOY, sivut 9–143, 287–301.
  • Metsämuuronen, J. 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: Gummerus, Luku I, sivut 32–94, 102–133.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää kasvatustieteiden opiskelusta ja oppiaineesta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.