Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Opintojakso kuuluu Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuuteen.

Aloitustehtävä, ryhmätyö, luentotallenteiden kuuntelu, verkkoluennot, oppimistehtävät ja kirjallisuus

Jos opiskelija on opiskellut aikaisemmin vähintään 5 op vastaavia menetelmäopintoja, hän voi hakea korvaavuutta. Aiemmista metodologian opinnoista toimitetaan todistuskopio opettajalle. Katso tarkemmat tiedot tästä linkistä: https://www.avoin.helsinki.fi/opiskelijaksi/korvaavuudet.htm

Vk 6: Moodle avautuu 8.2.2016
Vk 6: Aloitustehtävä palautetaan viimeistään 14.2.2016 verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Vk 7: AC-orientaatioluento ti 16.2.2016 klo 17-18.00 (äänten testaus klo 16.50 alk.)

Vk 7: Omatoiminen työskentely alkaa 17.2.2016. Luentopäiväkirjan laatiminen (vain omaan käyttöönm ei tarvitse palauttaa)

Vk 8: AC-ohjausluento ti 23.2.2016 klo 17-18.00 (äänten testaus klo 16.50 alk.)

VK 8-10: Ryhmätyöskentely verkossa alkaa 24.2.2016 Ryhmän yhteinen tuotos palautetaan viimeistään su 13.3.2016 Moodleen.

Vk 10: Ryhmätehtävän palautus su 13.3.2016

Vk 11: AC-verkkoluento ma 14.3.2016 klo 17-19.30 (äänten testaus klo 16.50 alk.)

Vk 11-14 Yksilöllisen oppimistehtävän aloitus viimeistään ti 15.3., palautus su 3.4.2016, viimeistään su 10.4.2016.

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 8.2.2016. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E. & Lindblom-Ylänne, S. (2011) Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)
  • Patel, R. & Davison, B. (2011, 4. uppl.) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur.

Lisäksi suositellaan seuraavia teoksia (osittain), joissa selostetaan yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla monia jakson sisältöjä:

  • Heikkilä, T., 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita, sivut 7–79. 7. uudistettu painos.
  • Alkula, T., Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Juva: WSOY, sivut 9–143, 287–301.
  • Metsämuuronen, J. 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: Gummerus, Luku I, sivut 32–94, 102–133.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää kasvatustieteiden opiskelusta ja oppiaineesta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op -opintokokonaisuutta.