Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.6.2016
17:00 - 20:30
La 18.6.2016
09:00 - 13:45
Pe 1.7.2016
17:00 - 20:30
La 2.7.2016
09:00 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu (30 €) maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä 1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että 2) Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

Opiskelija tutustuu kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Luennot 20 t, verkkokotitentti, kirjallisuus ja oppimistehtävä

  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E. & Lindblom-Ylänne, S. (2011) Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)

Oheiskirjallisuus:

  • Patel, R. & Davison, B. (2011, 4. uppl.) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur.

Kirjallisuus voi vaihdella eri opetustapahtumilla. Katso kirjallisuus opinto-ohjelmasta.

Asteikolla 0-5

Verkkokotitentti tehdään 27.6.-24.7. välisenä aikana verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Uusintatentti tehdään 6.7.-14.8.välisenä aikana verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Verkkokotitenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttiajankohdat.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op:n perusopintokokonaisuutta.https://weboodi.helsinki.fi/hy/jsp/oodihaka.jsp