Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 20.08.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Huom! Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, olethan rekisteröitynyt e-lomakkeella kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Edeltävät opinnot

Aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Opintosuoritusta ei viedä opintorekisteriin, ellei perusopintoja ole suoritettu.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, rekisteröidy kasvatustieteiden aineopintojen opiskelijaksi e-lomakkeella ja liitä mukaan skannattu todistuksesi tai opintosuoritusotteesi. Lukuvuoden 2015-2016 aikana (31.7.2016 saakka) hyväksytään muualla korkeakouluissa suoritetut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Perusopinnot 25 op.

Opiskelija perehtyy tärkeimpiin oppimisen psykologisiin, antropologisiin ja organisaatiososiologisiin teoriasuuntauksiin. Hän tutustuu eri suuntausten alkuperään, peruskäsitteisiin sekä soveltamistapoihin opetuksen suunnittelussa.

Opintojakso kuuluu kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) sivuainelaajuisiin aineopintoihin (35 op).

Aloitustehtävä + verkkokeskustelut+ kirjallisuus+ ohjattua työpajatyöskentelyä ryhmissä verkossa +oppimistehtävät

Tee aloitustehtävä ennen opintojen alkua ja palauta opettajalle sähköpostitse (pirkko.raudaskoski@helsinki.fi) ja myös verkko-oppimisympäristö Moodleen 18.1.2016 mennessä. Kurssi edellyttää osallistumista verkkotyöskentelyyn sekä itsenäistä ja aktiivista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu 15.1.2016

  • Aloitustehtävän palautus 18.1 Moodleen
  • Alkukeskustelu 20.1 – 24.1.
  • Teemakeskustelu 1.2 – 7.2
  • Työpajatyöskentelyä viikoilla 7-8
  • Reflektioesseen palautus 16.3.2016 mennessä Moodleen

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat: 15.1.2016. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa muun suoritettavan kirjallisuuden.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yliopiston rekisterissä opintojakson päättymisen jälkeen.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op -kokonaisuutta.

Opintojakso on suoritettavissa myös erikseen. Ks. edeltävät opinnot.