Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 4.8.2015
16:30 - 19:45
Ke 5.8.2015
16:30 - 19:45
Ti 11.8.2015
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 40 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta.

Kuvaus

Edeltävät opinnot

Aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Opintosuoritusta ei viedä opintorekisteriin, ellei perusopintoja ole suoritettu.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, rekisteröidy kasvatustieteiden aineopintojen opiskelijaksi e-lomakkeella ja liitä mukaan skannattu todistuksesi tai opintosuoritusotteesi. Lukuvuoden 2015-2016 aikana (31.7.2016 saakka) hyväksytään muualla korkeakouluissa suoritetut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Suositus: A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä -opintojakso suoritettu.

Opiskelija perehtyy asiantuntijuutta koskevien teorioiden kehitykseen ja viimeaikaisiin asiantuntijuutta koskeviin tutkimuksiin.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 15.7.2015.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Edeltävät opinnot:

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op tai kasvatustieteiden opinto-oikeus tiedekunnassa tai Helsingin yliopistossa suoritettu kasvatustieteiden maisterintutkinto. Opintosuoritusta ei viedä opintorekisteriin, ellei perusopintoja ole suoritettu.

Suositus: A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä -opintojakso suoritettu.

Osallistuminen opetukseen (12 t), kirjallisuus ja essee

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu ke 15.7.2015

Ennen ensimmäistä opetuskertaa opiskellaan opintojakson ensimmäisen teeman materiaali. Materiaalit ovat verkko-oppimisympäristö Moodlessa, joka avautuu ke 15.7. Lue opettaja Kirsi Kallion ohje kurssilla opiskelusta.

ti 4.8.2015 klo 16.30 -19.45
ke 5.8.2015 klo 16.30 -19.45
ti 11.8.15 klo 16.30 -19.45

Essee palautetaan ma 7.9.2015 mennessä verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Kurssilla on pakollinen läsnäolo.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikka linkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden, johon kuuluu ainakin osittain seuraavat teokset:

  • Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves. An inquiry into the nature and implications of expertise. Open Court.
  • Edwards, A. (2010). Being an expert professional practitioner: The relational turn in expertise. Springer.
  • Gorman, M. E. (Ed.). (2011). Trading zones and interactional expertise. Creating new kinds of collaboration. MIT Press.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yliopiston rekisterissä opintojakson päättymisen jälkeen.

Ilmoittautuminen alkaa 16.4.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Kirjatenttinä suoritettavaan jaksoon ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttipäivää, ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan kirjallisuus sekä valitaan tenttipäivä.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.


Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: FL Kirsi Kallio

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (35 op) -kokonaisuutta.