Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Mitä on asiantuntijuus, ja miten se kehittyy?
14.6. alkavalla kurssilla puhutaan asiantuntijuudesta tutkimustiedon valossa.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.6.2016
16:30 - 19:45
Ti 21.6.2016
16:30 - 19:45
Ti 28.6.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 14.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Edeltävät opinnot

Aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Opintosuoritusta ei viedä opintorekisteriin, ellei perusopintoja ole suoritettu.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, rekisteröidy kasvatustieteiden aineopintojen opiskelijaksi e-lomakkeella ja liitä mukaan skannattu todistuksesi tai opintosuoritusotteesi. Lukuvuoden 2015-2016 aikana (31.7.2016 saakka) hyväksytään muualla korkeakouluissa suoritetut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Suositus: A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä -opintojakso suoritettu.

Opiskelija perehtyy asiantuntijuutta koskevien teorioiden kehitykseen ja viimeaikaisiin asiantuntijuutta koskeviin tutkimuksiin.

Osallistuminen opetukseen 12 t + kirjallisuus + muu opettajan osoittama materiaali sekä ryhmäessee.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden, johon kuuluu ainakin osittain seuraavat teokset:

  • Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves. An inquiry into the nature and implications of expertise. Open Court.
  • Edwards, A. (2010). Being an expert professional practitioner: The relational turn in expertise. Springer.
  • Gorman, M. E. (Ed.). (2011). Trading zones and interactional expertise. Creating new kinds of collaboration. MIT Press.

Asteikolla 0-5

Opintojakso toteutetaan käänteisen luokkahuoneen menetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että kutakin tapaamiskertaa varten opiskelijan tulee opiskella ennakkoon opettajan osoittama verkkomateriaali. Kokoontumiskerroilla opiskelijat työstävät ryhmissä opettajan asettamia tehtäviä. Opettaja ohjaa työskentelyä tarvittaessa. Läsnäolo kurssilla on tästä syystä pakollista.

ti 14.6.2016 klo 16.30-19.45
ti 21.6.2016 klo 16.30-19.45
ti 28.6.2016 klo 16.30 19.45

Ennen ensimmäistä opetuskertaa opiskellaan opintojakson ensimmäisen teeman materiaali. Materiaalit ovat verkko-oppimisympäristö Moodlessa, joka avautuu 1.6.2016. Lue opettaja Kirsi Kallion ohje kurssilla opiskelusta.
Ryhmäesseen palautus ke 17.8.2016 mennessä Moodleen.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen 35 op kokonaisuutta.