Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.2.2015
16:30 - 19:45
Ti 24.2.2015
16:30 - 19:45
Ti 10.3.2015
16:30 - 19:45

Kuvaus

Perusopinnot 25 op.

Suositus: A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä -opintojakso suoritettu.

Edeltävät opinnot

kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3
tai
kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (HT)

ja aineopintojen alkukuulustelu suoritettuna.

Huom. Perusopintokokonaisuuden suorittamisesta on oltava alle 10 vuotta. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan määräysten mukaan yli 10 vuotta vanhat opintokokonaisuudet ovat vanhentuneita. Opinnot vanhenevat sinä päivänä, kun suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Opintosuoritusta ei viedä opintorekisteriin, ellei perusopintoja ole suoritettu.

Kasvatustieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat voivat osallistua aineopintojen yksittäisille jaksoille. He voivat osallistua opintojaksoille ilman alkukuulustelua. Maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa suorittaneet voivat hyödyntää aineopintojen opintojaksoja osaamisen kehittämisessään ja tietojensa päivityksessä.

Suositus: A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä -opintojakso suoritettu.

Opintojakson tavoite

Opiskelija perehtyy monipuolisesti ja kriittisesti tasa-arvoon ja eriarvoisuuteen liittyviin kysymyksiin koulutuksessa ja työelämässä. Opintojakso aktivoi opiskelijoita tarkastelemaan yhtä lailla omaa toimintaa kuin laajemmin kasvatusta, koulutusta ja työelämää tasa-arvon ja eriarvoisuuden näkökulmista.

Suoritustapa: Luennot 12 t + kirjallisuus + essee

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu 10.2.2015
ti 10.2.2015 klo 16.30-19.45
ti 24.2.2015 klo 16.30-19.45
ti 10.3.2015 klo 16.30-19.45

Essee palautetaan Moodleen ma 30.3.2015 mennessä.

Opetusajat ja -paikat näet tämän sivun alareunassa.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 10.2.2015

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden seuraavista: 

 • Brunila, K. (2009, saatavilla myös: Parasta ennen. Tasa-arvotyön projektitapaistuminen). Parasta ennen. Tasa-arvotyön projektitapaistuminen. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 222. 
 • Filander, K., & Vanhalakka-Ruoho, M. (Toim.). (2009). Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. 
 • Helne, T. (2002). Syrjäytymisen yhteiskunta. Stakes. 
 • Holli, A-M., Saarikoski, T., & Sana, E. (Toim.). (2002). Tasa-arvopolitiikan haasteet. WSOY ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. 
 • Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Vastapaino. 
 • Käyhkö, M. (2006). Siivoojaksi oppimassa: etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Joensuu university press. 
 • Lehtonen J., & Mustola, K. (Toim.). (2004, saatavilla myös: ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä). ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Työministeriö. 
 • Silvennoinen, H. (2002, saatavilla myös: Koulutus marginalisaation hallintana). Koulutus marginalisaation hallintana. Gaudeamus. 
 • Teittinen, A. (2010). Pois laitoksista: vammaiset ja hoivan politiikka. Palmenia Helsinki University Press. 
 • Wrede, S., & Nordberg, C. (Toim.) (2010). Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Palmenia Helsinki University Press.

 Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tarkemmat tiedot opintotapahtumasta.

Opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden seuraavista:

 • Brunila, K. (2009). Parasta ennen. Tasa-arvotyön projektitapaistuminen. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 222.
 • Filander, K., & Vanhalakka-Ruoho, M. (Toim.). (2009). Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.
 • Helne, T. (2002). Syrjäytymisen yhteiskunta. Stakes.
 • Holli, A-M., Saarikoski, T., & Sana, E. (Toim.). (2002). Tasa-arvopolitiikan haasteet. WSOY ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.
 • Julkunen, R. (2008). Uuden työn paradoksit. Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Vastapaino.
 • Käyhkö, M. (2006). Siivoojaksi oppimassa: etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Joensuu university press.
 • Lehtonen J., & Mustola, K. (Toim.). (2004). ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Työministeriö. http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/esr_julkaisut_2000_2006/tutkimukset_ja_selvitykset/03_02-04_eihan_heterokaan_kerro_seksuaalisuuden_ja_sukupuolen_rajakayntia_tyoelamassa_fi.pdf
 • Silvennoinen, H. (2002). Koulutus marginalisaation hallintana. Gaudeamus.
 • Teittinen, A. (2010). Pois laitoksista: vammaiset ja hoivan politiikka. Palmenia Helsinki University Press.
 • Wrede, S., & Nordberg, C. (Toim.) (2010). Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Palmenia Helsinki University Press.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä. Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yliopiston rekisterissä opintojakson päättymisen jälkeen.

 

Ilmoittautuminen alkaa 18.11.2014 klo 10.00

Maksu 40 euroa
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

* alkukuulustelun suorittaneet

* Kasvatustieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat

 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Opetuspaikkojen sijainnit. Näet opetuspaikan sijainnin myös tämän sivun alareunassa olevasta opetuspaikan linkistä. Voit tarkistaa Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyyden opetustilojen esittely -sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Voit hyödyntää Flamman Opintoni- ikkunan kalenteria (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Jakson tiedot päivittyvät Flammaan noin vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Opettaja:  YTT Hanna Ylöstalo

Opettajat ovat tavattavissa luentojen aikana. Muina ajankohtina yhteydenotot opetuksen järjestäjän kautta. Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutussuunnittelijan ja opintosihteerin yhteydenottolomake

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op -kokonaisuutta.