Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 15.1.2015
16:30 - 18:00
To 22.1.2015
16:30 - 18:00
Ti 17.3.2015
16:30 - 19:00
Ke 18.3.2015
16:30 - 19:00
To 19.3.2015
16:30 - 19:00
To 23.4.2015
16:30 - 19:45
Pe 24.4.2015
16:30 - 19:45
Ma 27.4.2015
16:30 - 19:45

Kuvaus

Perusopinnot 25 op.

Suositus: Aineopintojen A 3. tutkimusmenetelmäopinnot sekä A 1. yhteiset sisältöopinnot on suoritettu (12 op). Mikäli opiskelija ei ole suorittanut menetelmäopintoja pääaineessaan, A 3. tutkimusmenetelmäopintojen suorittamista ennen seminaaria suositellaan erityisesti.

Edeltävät opinnot

kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3
tai
kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (HT)

ja aineopintojen alkukuulustelu suoritettuna.

Huom. Perusopintokokonaisuuden suorittamisesta on oltava alle 10 vuotta. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan määräysten mukaan yli 10 vuotta vanhat opintokokonaisuudet ovat vanhentuneita. Opinnot vanhenevat sinä päivänä, kun suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Opintosuoritusta ei viedä opintorekisteriin, ellei perusopintoja ole suoritettu.

Kasvatustieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat voivat osallistua aineopintojen yksittäisille jaksoille. He voivat osallistua opintojaksoille ilman alkukuulustelua. Maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa suorittaneet voivat hyödyntää aineopintojen opintojaksoja osaamisen kehittämisessään ja tietojensa päivityksessä.

Lisäksi suositellaan, että aineopintojen A 3. tutkimusmenetelmäopinnot sekä A 1. yhteiset sisältöopinnot on suoritettu (12 op). Mikäli opiskelija ei ole suorittanut menetelmäopintoja pääaineessaan, A 3. tutkimusmenetelmäopintojen suorittamista ennen seminaaria suositellaan erityisesti.

Opintojakson tavoite

Opiskelija saa kuvan kasvatustieteiden tutkimusprosessista perehtymällä alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin, osallistumalla seminaarityöskentelyyn sekä tekemällä kirjallisuuskatsauksen, käsiteanalyysin tai pienimuotoisen tutkimuksen, josta hän kirjoittaa tutkimusraportin. Tavoitteena on, että opiskelija työssään syventää ja soveltaa aiemmin oppimaansa ja harjoittelee tieteellistä argumentointia.

Suoritustapa:

Seminaari 21 t + tutkimusraportin kirjoittaminen

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu 15.1.2015

Teemaseminaari 2:

To 15.1.2015 klo 16.30-18.00
To 22.1.2015 klo 16.30-18.00
ti 17.3. 2015 klo 16.30-19.00
Ke 18.3.2015 klo 16.30-19.00
To 19.3.2015 klo 16.30-19.00
To 23.4.2015 klo 16.30-19.45
Pe 24.4.2015 klo 16.30-19.45
Ma 27.4.2015 klo 16.30-19.45

Huom! Pakollinen läsnäolo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Kaikista seminaarikerroista voi yhteensä olla pois korkeintaan 2 kertaa. Kaikista poissaoloista sovittava ja ilmoitettava opettajalle.

Teemaseminaari 2 koskee aikuisten oppimisen ja opettamisen haasteita, erityisesti korkeakouluissa. Seminaarin tarkempi teema ja alateemat selviävät seminaarin alussa. Seminaarissa valmistetaan pienimuotoinen (noin 15 sivua) teoreettinen katsaus kansainvälisiin tutkimuksiin perustuen. Opettaja antaa tarkemmat aihe-ehdotukset seminaarin alkaessa. Alustavina alateemoina ovat motivaatio, itse-säätely, stressi, opetuksen linjakkuus. Nämä teemat ovat alustavia ja voivat tarkentua tai muuttua seminaarin alkaessa.

Huomaathan, että seminaarin teema on laaja ja teemasta on valittavissa monia erilaisia aiheita.

Teemaseminaari 2 palautetaan ma 4.5.2015 verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Opetusajat ja -paikat näet tämän sivun alareunassa.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 15.1.2015.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

Oheiskirjallisuus:

  • Hirsjärvi S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Tammi.
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. Tiede ja teksti. (2007). Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY.
  • Strömqvist, S. (1999, myös uudemmat painokset käyvät). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tarkemmat tiedot opintotapahtumasta.

Oheiskirjallisuus:

  • Hirsjärvi S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Tammi.
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. Tiede ja teksti. (2007). Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY.
  • Strömqvist, S. (1999, myös uudemmat painokset käyvät). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren.

Seminaarityön laajuus on 3 op. Seminaarin laajuus on 2 op. Hyväksytty seminaarityö arvostellaan asteikolla 1-5. Hyväksytty seminaari arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä. Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yliopiston rekisterissä opintojakson päättymisen jälkeen.

Ilmoittautuminen alkaa 18.11.2014 klo 10.00

Maksu 40 euroa
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin . Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

* alkukuulustelun suorittaneet

* Kasvatustieteiden pää- ja sivuaineopiskelijat

Kasvatustieteiden maisterin tutkinnon suorittanut tai Helsingin yliopiston kasvatustieteiden pää- tai sivuaineopiskelija
Ensisijaisesti opintojakso on tarkoitettu Avoimessa yliopistossa alkukuulustelun suorittaneille. Voit ilmoittautua jonoon ja mikäli jaksolla on tilaa, saat tiedon paikasta sähköpostitse ennen opintojakson alkua.


Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus . Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Opetuspaikkojen sijainnit . Näet opetuspaikan sijainnin myös tämän sivun alareunassa olevasta opetuspaikan linkistä. Voit tarkistaa Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyyden opetustilojen esittely -sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan .

Voit hyödyntää Flamman Opintoni- ikkuna n kalenteria (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Jakson tiedot päivittyvät Flammaan noin vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Opettaja:  KT Erja Rusanen

Opettajat ovat tavattavissa luentojen/opetuksen aikana ensimmäisessä seminaarissa tarkemmin annettuina ajankohtina. Muina ajankohtina yhteydenotot opetuksen järjestäjän kautta. Kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutussuunnittelijan ja opintosihteerin yhteydenottolomake

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op -kokonaisuutta.