Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 13.1.2016
16:30 - 18:00
Ke 20.1.2016
16:30 - 18:00
Ti 8.3.2016
16:30 - 19:00
Ke 9.3.2016
16:30 - 19:00
To 10.3.2016
16:30 - 19:00
Ti 29.3.2016
17:00 - 18:30
Ma 18.4.2016
16:30 - 19:45
Ti 19.4.2016
16:30 - 19:45
Ke 20.4.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 17.11.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Huom! Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, olethan rekisteröitynyt e-lomakkeella kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintojen opiskelijaksi

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Edeltävät opinnot

Aineopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään e-lomakkeella. Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 kriteerit:

1. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op on suoritettu seuraavasti:

- kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintokokonaisuus (25 op) suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai
- kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuus (15 ov) suoritettuna hyvin tiedoin

2. Perusopintokokonaisuuden suorituspäivä ei saa olla yli 10 vuotta vanha ensimmäistä aineopintoihin kuuluvaa opintojaksoa aloitettaessa. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) vanhenemissääntöjen mukaan opinnot vanhenevat sen lukuvuoden lopussa, jolloin niiden suorituksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta.

Opintosuoritusta ei viedä opintorekisteriin, ellei perusopintoja ole suoritettu.

Helsingin yliopiston kasvatustiede (varhaiskasvatus)/(luokanopettaja) perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 suorittaneet voivat jatkaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoihin täydentämällä perusopintojaan. Ks. Varhaiskasvatuksen/luokanopettajan täydennysohjeet.

Jos perusopinnot on suoritettu muussa kuin HY yliopistossa tai korkeakoulussa:

Jos olet suorittanut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopintokokonaisuuden muussa korkeakoulussa kuin Helsingin yliopistossa, rekisteröidy kasvatustieteiden aineopintojen opiskelijaksi e-lomakkeella ja liitä mukaan skannattu todistuksesi tai opintosuoritusotteesi. Lukuvuoden 2015-2016 aikana (31.7.2016 saakka) hyväksytään muualla korkeakouluissa suoritetut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op sellaisenaan edeltäviksi opinnoiksi, jos täyttää edellä mainitut kriteerit 1 ja 2.

Lisäksi suositellaan, että aineopintojen A 3. tutkimusmenetelmäopinnot sekä A 1. yhteiset sisältöopinnot on suoritettu (12 op). Mikäli opiskelija ei ole suorittanut menetelmäopintoja pääaineessaan, A 3. tutkimusmenetelmäopintojen suorittamista ennen seminaaria suositellaan erityisesti. Ohje tutkimusmenetelmäjakson valintaan.

Perusopinnot 25 op.

Suositus: Aineopintojen A 3. tutkimusmenetelmäopinnot sekä A 1. yhteiset sisältöopinnot on suoritettu (12 op). Mikäli opiskelija ei ole suorittanut menetelmäopintoja pääaineessaan, A 3. tutkimusmenetelmäopintojen suorittamista ennen seminaaria suositellaan erityisesti.

Opiskelija saa kuvan kasvatustieteiden tutkimusprosessista perehtymällä alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin, osallistumalla seminaarityöskentelyyn sekä tekemällä kirjallisuuskatsauksen, käsiteanalyysin tai pienimuotoisen tutkimuksen, josta hän kirjoittaa tutkimusraportin. Tavoitteena on, että opiskelija työssään syventää ja soveltaa aiemmin oppimaansa ja harjoittelee tieteellistä argumentointia.

Opintojakso kuuluu kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) sivuainelaajuisiin aineopintoihin (35 op).

Seminaari 21 t + tutkimusraportin kirjoittaminen. Lisätietoa Teemaseminaarista 2.

Huom! Pakollinen läsnäolo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Kaikista seminaarikerroista voi yhteensä olla pois korkeintaan 2 kertaa. Kaikista poissaoloista sovittava ja ilmoitettava opettajalle.

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu 13.1.2016

Ke 13.1.2016 klo 16.30-18.00 (orientaatio)
Ke 20.1.2016 klo 16.30-18.00 (alkuseminaari)
ti 8.3.2016 klo 16.30-19.00 (väliseminaari)
Ke 9.3.2016 klo 16.30-19.00 (väliseminaari)
To 10.3.2016 klo 16.30-19.00 (väliseminaari)
Ma 18.4.2016 klo 16.30-19.45 (loppuseminaari)
Ti 19.4.2016 klo 16.30-19.45 (loppuseminaari)
Ke 20.4.2016 klo 16.30-19.45 (loppuseminaari)

Ti 29.3.2016 klo 17.00-18.30 kielenhuoltoluento (yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 7) , opettaja FM Pilvi Heinonen

Kielenhuoltoluento pitää sisällään perusasiat tekstin rakentumisesta, oikeakielisyysasioista
sekä tieteellisestä kirjoittamisesta.

Seminaarityö palautetaan ti 26.4.2016 klo 9.00 mennessä verkko-oppimisympäristö Moodleen.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 13.01.2015.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oheiskirjallisuus:

  • Hirsjärvi S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Tammi.
  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. Tiede ja teksti. (2007). Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. WSOY.
  • Strömqvist, S. (1999, myös uudemmat painokset käyvät). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren.

Seminaarityön laajuus on 3 op. Seminaarin laajuus on 2 op. Hyväksytty seminaarityö arvostellaan asteikolla 1-5. Hyväksytty seminaari arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Osasuorituksia ei säilytetä Avoimen yliopiston rekisterissä opintojakson päättymisen jälkeen.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op -kokonaisuutta.