Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?


Kuvaus

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen sekä asiantuntijuuden yhteiskunnalliset haasteet, historialliset perusmuodot ja teoreettiset pääsuuntaukset.

Opintojakson sisältö rakentuu neljän pääteeman ympärille: (1) oppiminen työssä, (2) organisaatioiden oppiminen, (3) oppiminen verkostoissa, (4) asiantuntijuus.

Kirjallisuus ja verkkotentti.

  • Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2007) Oppiminen muutoksessa. Uusi väline työyhteisön oppimiskäytäntöjen uudistamiseen. Infor.
  • Engeström, Y. (2004) Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Vastapaino
  • Tikkamäki, K. (2006, saatavilla myös e-kirjana) Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen. Tampere University Press.
  • Hakkarainen, K, Palonen, T, & Paavola, S. (2002). Kolme näkökulmaa asiantuntijuuden tutkimiseen. Psykologia, 37, 6, 448-464.
  • Lehtinen, E. & Palonen, T. "Asiantuntijaosaamisen luonne ja osaamisen tunnistamisen haasteet." Ammattikasvatuksen aikakauskirja 13.4 (2011): 24-42.
  • Hakkarainen, K., Lallimo J. & Toikka, S (2012) Asiantuntijuus, kollektiivinen luovuus ja jaetut tietokäytännöt. Aikuiskasvatus 32, 246-256.

Asteikolla 0 - 5

Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa P 4. Oppiminen työssä, organisaatiossa ja verkostoissa (4 op). Opintojakson P 4. Oppiminen työssä, organisaatiossa ja verkostoissa suorittanut ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Moodle avautuu 2.5.2017

Kirjallisuus ja verkkotentti Moodle-ympäristössä.

ke 31.5.2017 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
to 13.7.2017 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)
la 26.8.2017 klo 0.00-23.59 (kesto 3 tuntia)

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!
Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä lomakkeella viimeistään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä. Toimita erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta oppiaineen yhdyshenkilöille, yhteydenottolomake.

Aiempaan osaamiseen perustuvaa korvaavuutta (ns. AHOT-hakemus) haetaan korvaavuuslomakkeella.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op perusopintokokonaisuutta.