Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Kasvatustieteiden opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen ja opiskelun voi aloittaa joustavasti itselleen sopivana ajankohtana.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Opintojakson voi suorittaa joko verkko- tai lähiopintoina. Lähiopintojen vaihtoehtoiset ajankohdat ovat 3.10.-27.11.2016 ja 23.1.-12.3.2017. Verkko-opintojen vaihtoehtoiset ajankohdat ovat 3.10.-27.11.2016 ja 27.2.-17.4.2017. Opintoihin voi ilmoittautua mukaan 16.1.2017 asti (lähiopinnot) ja 20.2.2017 asti (verkko-opinnot).
Voit aloittaa opiskelun heti ilmoittautumista seuraavana päivänä kirjautumalla opintojakson verkko-oppimisympäristö Moodleen, jossa on jakson tarkemmat suoritustavat ja verkkomateriaalit.

Suoritustapa a) Verkko-opetus: Katso verkkoluentojen aikataulut opinto-ohjelmasta kohdasta Toteutus ja työtavat

Suoritustapa b) Lähiopetus:
Syksyn luennot 3.10.-26.10.2016 (Luennoitsija KT Erja Rusanen)
Kevään luennot 23.1.-13.2.2017 (Luennoitsija VTL Taina Lehtinen)
Valitse joko syksyn tai kevään luennot. Luentoja ei voi täydentää siten, että osallistuu osaan syksyllä ja osaan keväällä. Ilmoittaudu luennoille Moodlessa. Luentosalissa on rajoitettu määrä paikkoja.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 3.10.2016
16:30 - 19:45
Ke 5.10.2016
16:30 - 19:45
Ma 17.10.2016
16:30 - 19:45
Ma 24.10.2016
16:30 - 19:45
Ke 26.10.2016
16:30 - 19:45
Ma 23.1.2017
16:30 - 19:45
Ke 25.1.2017
16:30 - 19:45
Ma 30.1.2017
16:30 - 19:45
Ma 6.2.2017
16:30 - 19:45
Ma 13.2.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittauminen alkaa 20.7.2016 klo 12.00.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Opiskelija on tutustunut ja oppinut tieteellisesti suhtautumaan kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, kasvatustieteelliseen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöön.

Opintojaksolla tutustutaan kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön, tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Opintojakson voi suorittaa joko verkko- tai lähiopintoina. Lähiopintojen vaihtoehtoiset ajankohdat ovat 3.10.-27.11.2016 ja 23.1.-12.3.2017. Verkko-opintojen vaihtoehtoiset ajankohdat ovat 3.10.-27.11.2016 ja 27.2.-17.4.2017. Opintoihin voi ilmoittautua mukaan 16.1.2017 asti (lähiopinnot) ja 20.2.2017 asti (verkko-opinnot). Voit aloittaa itsenäisen opiskelun heti ilmoittautumista seuraavana päivänä kirjautumalla opintojakson verkko-oppimisympäristö Moodleen, jossa on jakson tarkemmat suoritustavat ja verkkomateriaalit.

Vaihtoehtoiset suoritustavat:

a) Verkko-opinnot: Aloitustehtävä, verkkoluennot, ryhmätehtävät, oppimistehtävä. Vastuuopettajat: VTL Taina Lehtinen ja KT Erja Rusanen

b) Lähiopinnot: Aloitustehtävä, luennot 20 t, ryhmätehtävät, oppimistehtävät. Vastuuopettajat: VTL Taina Lehtinen ja KT Erja Rusanen

Valitse suoritustapa Kasvatustieteiden perusopintokokonaisuuden Moodlessa. Moodle avautuu 1.8.2016. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

  • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa)

Oheiskirjallisuus:

  • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.

Asteikolla 0 - 5

Moodle avautuu 22.8.2016.

a) Verkko-opinnot:

Verkko-opintojen vaihtoehtoiset ajankohdat:

3.10.-27.11.16
27.2.-17.4.17

Opintojaksoon sisältyy aloitustehtävä, verkkoluennot, ryhmätehtävä ja oppimistehtävä.

Mikäli opiskelija keskittää P5 jakson opinnot syyslukukaudelle tapahtuu opiskelua aikavälillä 3.10.-27.11.16

Mikäli opiskelija keskittää P5 jakson opinnot kevätlukukaudelle tapahtuu opiskelu aikavälillä 20.2.-17.4.17

Opintonsa syys- ja kevätlukukaudelle hajauttavat opiskelijat voivat tehdä suorituksensa aikavälillä 3.10.16-17.4.17

Aloitustehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät:
Ennakkotehtävän palautus ennen orientaatioluentoa.

9.10.16
26.2.16

Verkkoluennot:
Valitse osallistutko syksyn vai kevään verkkoluennoille.

Ohje AC-verkkoluennolle osallistumiseen sekä laitevaatimukset

Syksy 2016:
Orientaatioluento ma 10.10.16 klo 17.00-18.00
Ohjausluento pe 14.10.16 klo 17.00-18.00
Palauteluento ma 7.11.16 klo 17.00-18.30

Kevät 2017:
Orientaatioluento ma 27.2.17 klo 17.00-18.00
Ohjausluento ma 6.3.17 klo 17.00-18.00
Palauteluento ma 27.3.17 klo 17.00-18.30

Ryhmätyön vaihtoehtoiset ajankohdat ja ryhmätyön palautuspäivät:

Syksyn ryhmätyö ajoittuu vk 42-44.
Kevään ryhmätyö ajoittuu vk 10-12.
Tarkemmat ajat ilmoitetaan Moodlessa.

Oppimistehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät:

27.11.16
16.4.17

b) Lähiopinnot:

Lähiopintojen vaihtoehtoiset ajankohdat:

3.10.-27.11.16
23.1.-12.3.17

Opintojaksoon sisältyy aloitustehtävä, luennot 20 t ja oppimistehtävä.

Mikäli opiskelija keskittää P5 jakson opinnot syyslukukaudelle tapahtuu opiskelua aikavälillä 3.10.-27.11.16

Mikäli opiskelija keskittää P5 jakson opinnot kevätlukukaudelle tapahtuu opiskelu aikavälillä 23.1.-12.3.17

Opintonsa syys-ja kevätlukukaudelle hajauttavat opiskelijat voivat tehdä suorituksensa aikavälillä 3.10.16-17.4.17

Aloitustehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät:

9.10.16 klo 9.00 mennessä
23.1.16 klo 9.00 mennessä

Luennot:
Valitse osallistutko syksyn vai kevään luennoille. Luentoja ei voi täydentää siten, että osallistuu osaan syksyllä ja osaan keväällä.
.

Syksy 2016: Luennoitsija KT Erja Rusanen
ma 3.10.16 klo 16.30-19.45
ke 5.10.16 klo 16.30-19.45
ma 17.10.16 klo 16.30-19.45
ma 24.10.16 klo 16.30-19.45
ke 26.10.16 klo 16.30-19.45

Kevät 2017: Luennoitsija VTL Taina Lehtinen
ma 23.1.17 klo 16.30-19.45
ke 25.1.17 klo 16.30-19.45
ma 30.1.17 klo 16.30-19.45
ma 6.2.17 klo 16.30-19.45
ma 13.2.17 klo 16.30-19.45

Oppimistehtävän vaihtoehtoiset palautuspäivät:

20.11.16
27.11.16
19.3.17
16.4.17

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Aiempaan osaamiseen perustuvaa korvaavuutta (ns. AHOT-hakemus) Kohti tutkivaa työtapaa (P5) ja Oppimisen ja opetuksen perusteet (P3) opintojaksojen osalta haetaan seuraavasta Moodle linkistä https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=20315

Muiden kasvatustieteiden opintojaksojen osalta korvaavuutta haetaan korvaavuuslomakkeella. Hakemus on jätettävä kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op perusopintokokonaisuutta.